Nieuws

Masterclass Kennismanagement: tiende editie van start

28 september 2015

Op donderdag 24 september jl. is alweer de tiende editie van de VGN- masterclass ‘Kennismanagement in de gehandicaptenzorg’ van start gegaan met twintig deelnemers. Ruim 150 deelnemers zijn hen voor gegaan.

Tijdens de masterclass leren deelnemers om kennisbeleid in hun eigen organisaties te ontwikkelen en te implementeren. Juist in deze transitietijd is het essentieel om kennisactiviteiten te richten vanuit het belang van de organisatie en de cliënt. Zodat medewerkers, ook in veranderende omstandigheden, snel over de juiste kennis beschikken die nodig is om de cliënten te ondersteunen.

De deelnemers van deze tiende editie werken bij organisaties als Prinsenstichting, Estinea, Ipse De Bruggen, Kentalis, Pluryn en Zozijn en zijn veelal beleidsmedewerker, adviseur of manager. Ze werken tijdens de masterclass elk aan een eigen casus, bijvoorbeeld het versterken van de samenhang tussen kennisbeleid en opleidingsbeleid, de inzet van kennisbeleid bij zelforganiserende teams en het versterken van een expertisecentrum.

Het programma

De tweedaagse waarmee deze masterclass startte, stond in het teken van het wat en waarom van kennismanagement, de gemeenschappelijke taal en leren werken met instrumenten voor kennismanagement. Daarnaast is er via kenniskaarten en een uitgebreide kennismaking de basis gelegd voor het leren van elkaar en het versterken van ieders netwerk.

In de vervolgdagen passen de deelnemers deze basisbagage toe op hun eigen casuïstiek. Ook verdiepen ze zich dan in onderwerpen als kenniscentra, kenniskringen en de kennisstrategie.

Deze masterclass wordt gegeven door Jan Kingma, Pieter Verhoeven, Jeroen Alberts en Annelies Kleijssen, die als adviseur kennismanagement werkzaam zijn bij DNV.