Nieuws

Masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek' feestelijk afgerond

Leestijd: 1 minuten
20 juni 2022

Op 17 juni 2022 is de achtste editie van de VGN-masterclass 'Wetenschappelijk onderzoek in de gehandicaptenzorg' afgerond. In een feestelijke bijeenkomst reikte VGN-directeur Frank Bluiminck de certificaten aan de deelnemers uit. De afronding van deze masterclass betekende tevens het afscheid van Joop Hoekman als hoofddocent.

Docenten en cursisten met certificaat en bloemen en VGN-directeur Frank Bluiminck

Stap voor stap onderzoeksplan opstellen en uitvoeren

De masterclass ging in september 2021 van start en de deelnemers hebben geleerd om stap voor stap een gedegen, kansrijk onderzoeksplan op te stellen en uit te voeren. Onderdeel hiervan was ook het leggen en onderhouden van contacten met onderzoekers, hoogleraren, academische werkplaatsen en het verzorgen van presentaties over de onderzoeksthema's.

Veel ontwikkeling gezien bij deelnemers

De docenten Joop Hoekman (Training, Advies, Onderzoek) en Sabina Kef (Research Support Gehandicaptenzorg en senior-onderzoeker aan de VU) hebben bij alle deelnemers veel ontwikkeling gezien op het gebied van literatuuronderzoek, kennis over methodes in onderzoek en academisch schrijven. Ook hebben de deelnemers hun 'onderzoeksmind' vergroot.

Nieuwe kijk op onderzoek in de gehandicaptenzorg

Uit de leerlogboeken en onderzoeksvoorstellen blijkt dat de deelnemers dit onderzoeks-avontuur volop zijn aangegaan, waarbij ze ook de specifieke expertise van enkele gastdocenten hebben weten te integreren in hun onderzoeksactiviteiten. Ze hebben een nieuwe kijk op onderzoek in de gehandicaptenzorg gekregen en kunnen de Masterclass-ervaring ook in hun klinische werkzaamheden zeer goed gebruiken.

Joop Hoekman en Sabina Kef
Docenten Joop Hoekman en Sabina Kef

Afscheid Joop Hoekman als hoofddocent

De afsluiting van deze Masterclass betekende tevens het afscheid van Joop Hoekman als hoofddocent. Joop heeft sinds 2009 alle acht edities van de Masterclass Wetenschappelijk Onderzoek geleid, de eerste twee samen met Adri Vermeer en daarna samen met Sabina Kef.

Frank Bluiminck en Sabina Kef bedankten Joop voor zijn grote inzet en plezierige samenwerking in de afgelopen jaren en prezen daarbij niet alleen zijn grote kennis van zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden en de verbinding met de praktijk van onderzoek, maar ook zijn didactische vaardigheden.

De onderzoeksvoorstellen van de deelnemers

De onderzoeksvoorstellen in deze editie van de Masterclass richtten zich op:

 • Oogbestuurd werken op de computer via eyetracking bij mensen met een meervoudig complexe beperking waaronder een visuele beperking.
 • Zelfredzaamheid van cliënten met een verstandelijke beperking op het gebied van dagelijkse mondverzorging.
 • Integrale ondersteuningsaanpak gericht op een gezonde leefstijl voor mensen met (L)VB.
 • De meerwaarde van het werken met een bij observatie van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag
 • De bijdrage van een zinvolle daginvulling op het aantal zorgvragen van een cliënt.  
 • De implementatie van het ICF-model in het onderwijs voor leerlingen met Communicatief Meervoudige Beperking (CMB).
 • Verbeteren van het handelen van een cliënt met EMB door de sterke kanten van de cliënten te koppelen aan een dagelijkse activiteit.
 • De rol van zorgaanbieders en werkgevers ter bevordering van inclusie op de arbeidsmarkt voor mensen met een licht verstandelijke beperking en comorbiditeit.
 • Oplossing van problemen in een gezin met een kind met Smith-Magenis syndroom.
 • Knelpunten en succesfactoren in de langdurige hulpverlening aan mensen met FASD met en zonder verstandelijke beperking in Nederland.

Waar kwamen de deelnemers vandaan?

De deelnemers aan de masterclass waren afkomstig van de volgende organisaties:

 • Koninklijke Visio
 • Cosis
 • 's Heeren Loo
 • Siza
 • Koninklijke Kentalis
 • Careander
 • Sherpa
 • Oranjeborg
 • Tandarts Kalf

Volgende editie Masterclass Wetenschappelijk Onderzoek

Naar verwachting zal in het voorjaar van 2023 een nieuwe editie van de Masterclass Wetenschappelijk Onderzoek van start gaan. Houd onze website hiervoor in de gaten.

Portretfoto van Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: