Nieuws

Meedenkers gevraagd voor update Handreiking Ondersteuningsplannen

06 mei 2022

Handvatten geven voor een goed zorgproces rond de individuele cliënt. Dat is en blijft het doel van de VGN Handreiking Ondersteuningsplannen. De huidige versie is toe aan een uitgebreide update. Hiervoor zoeken we meedenkers voor een online panel: zorgprofessionals die vanuit hun eigen praktijk willen bijdragen om de ondersteuningsplancyclus te verbeteren.

Handreiking Ondersteuningsplannen 2013

Achtergrond 

De Handreiking Ondersteuningsplannen beschrijft een kader voor de inrichting van het zorgproces rondom de individuele cliënt (ondersteuningsplancyclus) en vermeldt elementen die inhoudelijk, procesmatig en qua regelgeving een rol spelen. Hiermee kunnen zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg hun eigen praktijk voor ondersteuningsplannen toetsen en verbeteren. De huidige versie dateert uit 2013 en is toe aan een uitgebreide update. De actualisatie van het kwaliteitskader 2017 – 2022 naar het kwaliteitskompas 2023 – 2028 is hiervoor een logisch moment. 

Meedenkers gevraagd 

We betrekken bij de update graag een aantal mensen uit de praktijk in de vorm van een panel. Dat komt de kwaliteit van de vernieuwde handreiking alleen maar ten goede. We zoeken zorgprofessionals die vanuit hun eigen praktijk meekijken wat er nodig is om de handreiking ook daadwerkelijk in de praktijk tot verandering te laten leiden. Dus wil je meedenken over de inhoud en later met de conceptversie, meld je dan hier aan. We organiseren hiervoor twee of drie (online) sessies. In juni 2022 plannen we het eerste (online) overleg.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: