Nieuws

Meer doen met vroege behandeltrajecten

27 juni 2019

Naar schatting kampt circa 3% van alle 0 tot 7 jarigen met (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- of gedragsproblematiek. Een combinatie komt ook veelvuldig voor. Integrale Vroeghulp biedt concrete handvatten om deze kinderen al vanaf jonge leeftijd adequaat te begeleiden. Helaas wordt in de praktijk de meerwaarde van een vroeg behandeltraject nog te weinig benut.

In samenwerking met Vakblad VROEG schreef NCJ-adviseur Lieke van der Meulen het artikel ‘Meer doen met vroege behandeltrajecten’. Het artikel is verschenen in editie 2-2019 van Vakblad VROEG. Het artikel is als bijlage bij dit bericht gevoegd.

Integrale Vroeghulp bundelt deskundigheid op het gebied van (ortho)pedagogiek, gedragskunde, fysiotherapie, logopedie, revalidatie, kindergeneeskunde en ouderschap. Veelal is de multidisciplinaire deskundigheid slechts een beperkte periode nodig, maar dan wel in een vroeg stadium. Trajectbegeleiding kan vervolgens intensievere hulp op termijn voorkomen.

Deze pagina is een onderdeel van: