Nieuws

Meer doen met vroege behandeltrajecten

Naar schatting kampt circa 3% van alle 0 tot 7 jarigen met (mogelijk) meervoudige ontwikkelings- of gedragsproblematiek. Een combinatie komt ook veelvuldig voor. Integrale Vroeghulp biedt concrete handvatten om deze kinderen al vanaf jonge leeftijd adequaat te begeleiden. Helaas wordt in de praktijk de meerwaarde van een vroeg behandeltraject nog te weinig benut.

Meer weten? Lees het hieronder bijgevoegde artikel.

Bron Vakblad Vroeg (juni) nr. 2-2019

Deze pagina is een onderdeel van: