Nieuws

Meer openbaarheid over declaraties in de zorg

03 december 2015

RTL Nieuws heeft de leden van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland benaderd met het verzoek om de declarabele kosten van bestuurders openbaar te maken.

Gezien de aanhoudende journalistieke en politieke discussie over dit onderwerp, adviseert de VGN haar leden om in elk geval de declaraties openbaar te maken over het jaar 2015. De VGN deelt de opvatting van de Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) dat transparantie van belang is en er geen bezwaar is tegen inzicht in de declaraties. Tegelijkertijd ijvert de VGN ervoor om in overleg met de Brancheorgansiaties Zorg (BOZ) en in gesprek met minister Schippers van VWS governance-regels op te stellen om de kosten in de toekomst effectief inzichtelijk te maken. Het standpunt van de BOZ vindt u in de bijlage.