Nieuws

Meer tijd voor zorginstellingen om in te schrijven op een proeftuin

06 mei 2019

Misschien is het u niet ontgaan: het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is op zoek naar ambitieuze zorginstellingen die aan de slag willen in een InZicht-proeftuin. Daarvoor heeft VWS een aanbesteding voor 17 proeftuinen op TenderNed geplaatst. De inschrijftermijn is nu verlengd tot 27 mei. Ook is er een tweede vragenronde ingepland. 

proeftuin

Veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling

InZicht is het programma van VWS dat de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moet versnellen. Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, tussen zorgprofessionals onderling én tussen de langdurige en curatieve zorg. Alleen met kennis en toewijding van zorginstellingen is digitale uitwisseling van gegevens op deze manier mogelijk. Veilige en eenduidige uitwisseling, met gestandaardiseerde technologie. Waarbij technologie veel meer is dan ondersteunend. ICT is grotendeels bepalend voor de kwaliteit van de zorg. In de langdurige zorg gaat dat om kwaliteit van leven.

Proeftuinen geven ruimte voor innovatie

InZicht richt zich op versnelling van digitale gegevensuitwisseling binnen de modules Persoonlijke Gezondheidsomgeving, de verpleegkundige eOverdracht en de Medicatieoverdracht. In proeftuinen worden per module vraagstukken op het gebied van techniek, informatie en zorgproces beproeft. U onderzoekt, experimenteert, brengt kinderziektes in kaart en bedenkt oplossingen. En toetst of die oplossingen in de praktijk echt werken.

Proeftuinen zetten de versnelling voor de sector in gang

In een proeftuin gaat u aan de slag in een klein team van organisaties die in een zorgketen samenwerken. Bijvoorbeeld met ambulante begeleiding, ziekenhuis of huisarts. Met gebundelde deskundigheid en ambitie zet uw proeftuin de sector aan het denken. En maakt binnen zes maanden duidelijk wat nodig is voor veilige en eenduidige digitale uitwisseling van gegevens. Hiermee zet uw proeftuin de versnelling voor de hele sector in gang.

Kijk mee: zo werkt inschrijven op een proeftuin

Tijdens een inlichtingenbijeenkomst op 23 april lag de nadruk op het proces van inschrijving op TenderNed. Kijk en luister mee, ook naar de antwoorden op gestelde vragen.

Interesse? Maak tijdig een account aan

Is uw interesse aangewakkerd of wilt u meer weten? Lees alles op TenderNed. Om in te kunnen schrijven op een proeftuin heeft u een account met eHerkenning nodig. Zorg ervoor dat u dat tijdig aanmaakt.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: