Nieuws

Zorginstellingen voor proeftuinen gezocht

12 april 2019

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op TenderNed een aanbesteding geplaatst voor 17 proeftuinen binnen het programma InZicht. VWS is hiervoor op zoek naar toegewijde koplopers. U kunt zich direct inschrijven voor deelname aan een proeftuin of u aanmelden voor een inlichtingenbijeenkomst op dinsdag 23 april 2019 in La Vie Meeting Center, Sint Jacobsstraat 61, 3511 BP in Utrecht. Let op: om deel te kunnen nemen moet u zich aanmelden via TenderNed.

Veilige en eenduidige digitale gegevensuitwisseling

InZicht is het programma van VWS dat de digitale gegevensuitwisseling in de langdurige zorg moet versnellen. Gegevensuitwisseling tussen cliënt en zorgprofessional, tussen zorgprofessionals onderling én tussen de langdurige en curatieve zorg. Alleen met uw kennis en toewijding is veilige en eenduidige digitale uitwisseling van gegevens op deze manier mogelijk.

Iedereen die bij de langdurige zorg van een cliënt is betrokken, moet de juiste informatie op het juiste moment hebben. Dag en nacht. Dat vermindert administratielast en het maken van onnodige fouten. En als een cliënt zelf zijn zorggegevens kan inzien, kan hij meer regie over de eigen gezondheid hebben. Dit alles leidt tot meer vertrouwen in de zorg en een betere kwaliteit van zorg.

Proeftuinen geven ruimte voor innovatie

Binnen InZicht richt versnelling van digitale gegevensuitwisseling zich op drie toepassingen: Persoonlijke Gezondheidsomgeving, de verpleegkundige eOverdracht en Medicatieoverdracht. In proeftuinen worden per toepassing vraagstukken op het gebied van techniek, informatie en zorgproces beproeft. U onderzoekt, experimenteert, brengt kinderziektes in kaart en bedenkt oplossingen. En toetst of die oplossingen in de praktijk echt werken.

Koplopers zetten de sector aan het denken

U werkt in een proeftuin in een klein team van organisaties die in een zorgketen samenwerken. Bijvoorbeeld u als aanbieder van gehandicaptenzorg met een huisarts, ziekenhuis of wijkverpleging. Met gebundelde deskundigheid en energie zet u binnen zes maanden de sector aan het denken. Zo zet een proeftuin de versnelling voor de hele sector in gang. En maakt duidelijk wat de sector nodig heeft voor veilige en eenduidige digitale uitwisseling van gegevens.

Interesse of meer informatie?

Heeft u eerder interesse getoond in deelname aan een InZicht-proeftuin? Of is uw interesse aangewakkerd?  Schrijf dan in op TenderNed of kom op 23 april naar de inlichtingenbijeenkomst in La Vie Meeting Center, Sint Jacobsstraat 61, 3511 BP in Utrecht. Voor beiden heeft u een gebruikersaccount nodig; zorg ervoor dat u dat tijdig aanmaakt. 

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: