Nieuws

Meld u aan voor het praktijknetwerk medische zorg

16 april 2013

De VGN start een nieuw praktijknetwerk rond de organisatie van de medische zorg in de gehandicaptenzorg. Hiermee wil de VGN instellingen in de gehandicaptenzorg een platform bieden om knelpunten en oplossingen met elkaar te delen en instellingen ondersteunen bij het versterken van de organisatie van de medische zorg voor hun cliënten. Wilt u deelnemen aan het praktijknetwerk ‘Medische zorg. Goed georganiseerd'? Meld u dan dan aan.

Op 8 april organiseerde de VGN de startbijeenkomst van het praktijknetwerk. Tijdens deze startbijeenkomst waren er presentaties van Alliade en de NVAVG. CBO gaf namens de VGN meer informatie aan de deelnemers over het praktijknetwerk. Deze presentaties vindt u als bijlage bij dit artikel.

Aanmelden
Wilt u deelnemer aan de netwerkbijeenkomsten? Of als organisatie deelnemen aan een intenstief traject? Meld u dan via onderstaand formulier aan voor het praktijknetwerk. U kunt zich tot 10 mei aanmelden voor het praktijknetwerk.

Praktijknetwerk
De VGN wil in het nieuwe praktijknetwerk haar leden ondersteunen op een wijze die vergelijkbaar is met de werkwijze van de praktijknetwerken in het project Sociale innovatie en de leernetwerken van het Verbeterprogramma Gehandicaptenzorg. Deze werkwijze kenmerkt zich door:

  • Delen van kennis en ervaringen met elkaar (netwerk).
  • Aandacht voor het proces van leren, verbeteren, implementeren en veranderen.
  • Vragen en wensen van de deelnemers rond het betreffende thema staan
    centraal (maatwerk).

Instellingen in de gehandicaptenzorg die lid zijn van de VGN kunnen (op basis van hun behoefte en wensen) deelnemen aan:

  • Netwerkbijeenkomsten voor het uitwisselen van kennis en ervaringen, knelpunten en oplossingen rond de organisatie van de medische zorg.
  • Een intensief traject, waarin leden (door een externe adviseur van het CBO) individueel worden ondersteund bij een eigen vraag/doelstelling rond de organisatie van de medische zorg. De deelnemers van de intensieve trajecten wisselen gedurende het traject met elkaar uit (in bijeenkomsten voor alle deelnemers aan de intensieve trajecten en tijdens de landelijke netwerkbijeenkomsten).

Beide opties vindt u op het aanmeldformulier. Voor deelname aan het intensieve traject geldt een eigen bijdrage. Aan deelname aan de netwerkbijeenkomsten zijn geen kosten verbonden.

Voor meer informatie over het praktijknetwerk kunt u contact opnemen met Maartje van der Rijt, mrijt@vgn.nl.

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt