Nieuws

Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren van start

05 juni 2016

CAO-partijen hebben met elkaar afgesproken om te onderzoeken of en hoe de besluitvorming over arbeidstijden en dienstroosters op een zo laag mogelijk niveau in organisaties kan worden neergelegd. Om dit onderzoek in gang te zetten, organiseren de gezamenlijke partners van de Stichting Arbeidsmarkt Gehandicaptenzorg (StAG) - te weten werkgeversorganisatie VGN en werknemersorganisaties CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, FBZ en NU’91 - het 'Praktijknetwerk arbeidstijden en roosteren'.

Voor CAO-partijen is het uitgangspunt dat de professionals in de branche in staat zijn om, met inachtneming van het belang van de cliënt en de organisatie, zelf regie te voeren over en verantwoordelijkheid te nemen voor de kwantitatieve en kwalitatieve invulling van roosters, bezetting en werktijden. Het neerleggen van zeggenschap (verantwoordelijkheid en regie) bij de werkvloer bevordert maatwerkoplossingen en vermindert de behoefte om zaken rondom arbeidstijden en roosters centraal te regelen. 

Praktijknetwerk

Binnen het Praktijknetwerk kunnen organisaties, gezamenlijk met OR en medewerkers, in de gehandicaptenzorg proefprojecten opzetten. In deze zogenoemde pilots kunnen zij experimenteren met een andere manier van werken. Een Praktijknetwerk is een projectvorm waarin organisaties leren van elkaar. Een aantal van deze organisaties testen in een zogenaamde pilot innovatieve manieren en werkwijzen; in dit Praktijknetwerk dus rondom het thema arbeidstijden en roosteren. Zij vormen daarmee de kern van het Praktijknetwerk. Daaromheen wordt een cirkel van organisaties gevormd die niet actief iets testen, maar wel in een klankbordrol kritisch meedenken en daarmee zorgen dat uiteindelijk de uitkomsten van de pilots (innovatieve vormen van omgaan met arbeidstijden en roosteren) ook overdraagbaar zijn naar andere organisaties in de branche.

Start

Op 6 juli vindt de startbijeenkomst van dit Praktijknetwerk plaats. Tijdens deze bijeenkomst kunnen geïnteresseerde organisaties nader kennismaken met het doel en de opzet van het Praktijknetwerk. En zich aanmelden voor deelname als pilot of voor de klankbordgroep. Een schriftelijke uitnodiging voor de startbijeenkomst met daarin de informatie voor het aanmelden is gestuurd ter attentie van het hoofd P&O en de OR van alle leden van de VGN.

Meer informatie? Neem dan contact op met Muriël van Rijn of Gerwin van der Lei.

Muriel
Wil je meer weten?
Neem contact op met Muriël van Rijn

Deze pagina is een onderdeel van: