Nieuws

Terugblik op Praktijknetwerk 'Medische zorg. Goed georganiseerd.'

07 juli 2014

Onlangs is het praktijknetwerk 'Medische zorg. Goed georganiseerd.' van de VGN en het CBO afgerond. De eindpublicatie geeft een impressie van dit project. U vindt hierin een korte terugblik op het project, interviews met deelnemers en artikelen over samenwerken in de keten en taakherschikking.

De organisatie van de medische zorg aan mensen met een verstandelijke beperking is in beweging. Ontwikkelingen in de zorg en in de positionering van de arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG) spelen hierbij een belangrijke rol. Daarnaast wordt in de branche al vele jaren een tekort aan AVG’s ervaren. Reden voor de VGN om in 2013 een praktijknetwerk te starten met als thema de organisatie van de medische zorg. Met dit praktijknetwerk heeft de VGN leden een platform willen bieden om ervaringen en knelpunten te delen en willen ondersteunen bij een goede organisatie van de medische zorg in de eigen organisatie.

Intensieve trajecten

Acht organisaties uit de gehandicaptenzorg zijn vanuit het praktijknetwerk gestart met een ‘intensief traject’. Zij kregen daarbij ondersteuning op locatie van een adviseur van het CBO. De vragen van de deelnemende  organisaties vormden het uitgangspunt voor de ondersteuning. Tijdens deze intensieve trajecten is gewerkt met het 'A3-Verbeterplan' (zie bijlage). In dit plan heeft iedere organisatie een eigen vraagstelling en een missie en visie geformuleerd. Dit gaf richting aan wat zij wilden bereiken ten aanzien van de medische zorg. Het benoemen van succesbepalende factoren en het formuleren van doelstellingen op de langere en kortere termijn, leidden tot het gericht uitvoeren van acties.  

Medische zorg met een visie

In de landelijke bijeenkomsten voor de acht deelnemers aan de intensieve trajecten werden de resultaten en ervaringen uitgewisseld. Dit droeg bij aan reflectie en bewustwording, zodat een volgende stap kon worden gezet in het traject. Zo werden alle organisaties zich ervan bewust dat het formuleren van een visie op medische zorg essentieel is. Een heldere visie is dé basis om met elkaar samen te werken. Deze geeft richting aan het gezamenlijk doel dat je wilt bereiken en zorgt voor openheid in de communicatie. De organisaties in het intensieve traject hebben daardoor concrete stappen kunnen maken, zoals het opzetten van een polikliniek samen met verschillende andere organisaties in de regio.

Netwerkbijeenkomsten

Naast de netwerkbijeenkomsten voor de deelnemers aan de intensieve trajecten zijn er ook twee netwerkbijeenkomsten georganiseerd die voor alle organisaties in de gehandicaptenzorg toegankelijk waren. Deze bijeenkomsten stonden in het teken van het uitwisselen van kennis en ervaringen. Tijdens deze bijeenkomsten werden ook gastsprekers uitgenodigd op basis van de thema’s die speelden in het praktijknetwerk, zoals ‘ketenzorg’ en ‘taakherschikking’. Terugblikkend op het praktijknetwerk zijn er goede stappen gezet in het verbeteren van de medische zorg. Op maat, passend bij de eigen situatie en met eigen fasering. 
 

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt