Nieuws

Middin: De Ontwikkelbibliotheek helpt cliënten op weg naar werk

25 juni 2015

Middin, een zorgorganisatie die zorg en ondersteuning levert aan mensen met een beperking in Zuid-Holland, lanceert een nieuwe tool om cliënten te helpen ontwikkelen en zo mogelijk naar werk te begeleiden: de Ontwikkelbibliotheek. In deze online bibliotheek staan rond 700 ontwikkelkaarten- en opdrachten, waarmee begeleiders een schat aan mogelijkheden krijgen om cliënten met een beperking gericht vaardigheden en/of gedrag aan te leren. Op een uniforme, gestructureerde manier en uiteraard samen met de cliënt.

De ontwikkelkaarten- en opdrachten zijn op eenvoudige en visuele manier vormgegeven (zie bijlage voor voorbeelden). Het materiaal sluit daarnaast aan bij het niveau van de cliënt (er zijn diverse levels en verschijningsvormen).

Voor zover bekend is deze Ontwikkelbibliotheek uniek qua omvang en niveau waarop de ontwikkeltools gemaakt zijn. Het biedt een schat aan hulpmiddelen voor begeleiders, die tot nu toe zelf dit materiaal moesten ontwikkelen.

Aan de slag
De huidige politieke en maatschappelijke ontwikkelingen vragen steeds meer van burgers. De Participatiewet eist dat méér mensen, óók mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag gaan. De één heeft hiervoor natuurlijk meer mogelijkheden dan de ander.

Middin vindt het belangrijk dat mensen met een beperking ook mee kunnen doen, ieder op zijn eigen manier. Met de Ontwikkelbibliotheek helpt Middin mensen met een beperking om het beste uit zichzelf te halen. Voor de één is dat begeleiding naar werk, voor de ander zit dat meer in ondersteuning bij persoonlijke ontwikkeling. De Ontwikkelbibliotheek schept voor cliënten de voorwaarden om te gaan werken.

Vier competenties
De 700 ontwikkelkaarten- en opdrachten in de Ontwikkelbibliotheek zijn onderverdeeld in vier verschillende competenties (gedrag, persoonlijk, vakvaardigheid en Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen).
Door middel van duidelijke foto’s of pictogrammen (eventueel voorzien van korte zinnen, afhankelijk van het niveau van de cliënt) wordt een vaardigheid of gedrag stap voor stap in beeld gebracht. Bijvoorbeeld ‘het verschil weten tussen advies of hulp vragen’, ‘hoe moet ik vegen’, ‘hoe dek ik een tafel’. De ontwikkeling van cliënten wordt gemonitord en bijgehouden in een ECD. Zo worden cliënten gericht geholpen om zich te ontwikkelen.

De Ontwikkelbibliotheek is mede mogelijk gemaakt door het Zorgondersteuningsfonds.

Meer informatie
Over de Ontwikkelbibliotheek zijn een aantal animatiefilmpjes gemaakt (zowel voor professionals, als voor cliënten).

Middin stelt het ontwikkelmateriaal (onder voorwaarden) gratis ter beschikking aan andere organisaties. Zij kunnen hierover contact opnemen via ontwikkeltools@middin.nl.

In de bijlage vindt u een paar voorbeelden van ontwikkeltools uit de Ontwikkelbibliotheek en een poster voor cliënten.

Middin levert zorg en ondersteuning  aan ruim 4000 mensen met een beperking. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassen en ouderen. Middin heeft een uitgebreid dienstenpakket en ondersteunt op maat. Midden in de wijk, in de directe omgeving van de cliënt.

In de bijlage vindt u voorbeelden van ontwikkelkaarten en een poster voor cliënten.

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen