Nieuws

Minister Blok: acceptabel eindresultaat bij invoering inkomensafhankelijke huurverhoging

21 oktober 2013

Minister Blok heeft op 11 oktober een evaluatie over de invoering van de inkomensafhankelijke huurverhoging naar de Tweede Kamer gestuurd. Omdat we diverse malen geattendeerd werden op meningsverschillen tussen zorgorganisaties en corporaties over dit onderwerp, geven we brief integraal ter informatie door.

Geld

De minister constateert dat de uitwerking aanvankelijk nogal wat haken en ogen kende, maar dat het proces over het algemeen goed verlopen is.

In de brief wordt ingegaan op de hardheidsclausule voor chronisch zieken en gehandicapten (blz. 2). Ook treft u nog eens een duidelijk overzicht aan van de percentages die gelden voor de huurverhogingen (voor 2013 op blz. 3; voor 2014 op blz. 14). We krijgen ook vaak vragen over het al dan niet mogen aanleveren van inkomensgegevens van cliënten aan corporaties (recht op bescherming van persoonsgegevens). Als uitgangspunt geldt dat de Belastingdienst de inkomensgegevens aanlevert. Interessant is ook om te lezen dat diverse registratiesystemen niet op orde bleken (blz. 7 en 8), waardoor er soms tussen die systemen geen koppelingen tot stand konden komen. Gevolg: corporaties kregen geen of onjuiste gegevens. In een eigen artikel hebben we ook al geschreven over de huidige perikelen bij de registratiesystemen. Tot slot citeren we (blz. 15): specifiek over de nieuwe bezwaarmogelijkheden voor de aangewezen groep chronisch zieken en gehandicapten zal in overleg met de koepels van verhuurders de (mogelijk aanvullende) informatie voor de uitvoering daarvan worden verkend. 

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: