Nieuws

Minister over klimaatbeheersing en airconditioning

17 juli 2019

Tijdens perioden met erg warm weer informeert de VGN u steeds over het actuele hitteplan. We krijgen geregeld de vraag of een instelling verplicht is om bijvoorbeeld airconditioning aan te brengen in grotere woongebouwen. Ook in de ouderenzorg speelt die vraag. Minister de Jonge antwoordt op Kamervragen over airconditioning in verpleeghuizen. De beantwoording geldt uiteraard voor de gehele zorgsector en niet alleen voor de ouderenzorg.

klimaatbeheersing

De minister benadrukt dat het Bouwbesluit leidend is én dat het binnenklimaat moet aansluiten bij de behoefte van de bewoners. Aandacht voor het binnenklimaat is daarmee essentieel, maar dient in samenhang met het gehele pakket aan vereisten uit het Bouwbesluit te worden gezien. Goede klimaatbeheersing is onderdeel van een goede woonomgeving. Het wooncomfort moet daarbij een plaats krijgen in het kwaliteitsplan. De IGJ houdt toezicht op de kwaliteit van de zorg. De minister schrijft: ‘Het is aan instellingen om samen met de cliëntenraad en medewerkers goede keuzes te maken’. Dat geldt in dit geval dus met betrekking tot de aanpak om tot een goede klimaatbeheersing te komen.

De brief aan de Kamer voegen we als bijlage toe.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: