Nieuws

MKBA Loonkostensubsidie: kosten gaan voor de baten uit

22 februari 2024

Divosa en Cedris hebben onderzoek laten doen naar de kosten en baten van loonkostensubsidie. Uit het onderzoek komt naar voren dat het loont om te investeren in mensen met een arbeidsbeperking. Voor de persoon zelf betekent het meer bestaanszekerheid en een hoger welzijn, voor de economie meer productiviteit en minder arbeidskrapte, en voor de maatschappij minder bijstandsuitkeringen en zorgkosten. Ook de veiligheid neemt toe doordat er minder kans is op criminaliteit.

LVB aan het werk.jpg

Kosten- en batenanalyse

Het onderzoek is uitgevoerd door adviesbureau Berenschot. Het gaat om een maatschappelijke kosten- en batenanalyse, die inzichtelijk maakt hoe de geldstromen lopen en waar de baten neerslaan.  Wanneer er 40.000 mensen extra aan het werk gaan, levert dat liefst 400 miljoen op. Uit de MKBA blijkt dat de baten niet evenredig zijn verdeeld. Veel valt neer bij het Rijk. Gemeenten worden juist onvoldoende gecompenseerd om de kosten van de loonkostensubsidie, begeleiding en re-integratie te dekken. Cedris en Divosa pleiten daarom voor een extra investering door het Rijk van 250 miljoen euro.

Meer informatie over dit onderzoek en de MBKA loonkostensubsidie vindt u op de website van Cedris 

Deze pagina is een onderdeel van: