Nieuws

Modelovereenkomst ondersteuning Wmo 2015

07 december 2015

De VGN heeft voor haar leden een modelovereenkomst ondersteuning Wmo 2015 laten maken. Deze is uitgevoerd in twee versies. U kunt deze modelovereenkomst gebruiken voor het maken van afspraken met cliënten die van uw instelling ondersteuning in natura (maatwerkvoorziening) krijgen op basis van de overeenkomst die u met de gemeente heeft gesloten. Er is voorzien in de mogelijkheid dat de cliënt ook aanvullende diensten afneemt, die deze zelf betaalt.

Twee versies
  • een model dat bestaat uit een allesomvattende modelovereenkomst
  • een model dat bestaat uit een korte modelovereenkomst met separaat algemene voorwaarden

Het gaat om een model. Dat betekent dat u vrij bent om dit al dan niet te gebruiken, maar ook dat u zelf aanpassingen (aanvullen of weglaten) kunt maken. In de korte toelichting vindt u hierover meer.

Medezeggenschap?

Of u dit model voorafgaand aan de ingebruikname moet voorleggen aan cliënten, hangt af van welke regeling u in het kader van de Wmo 2015 heeft getroffen. De ondersteuning die u als aanbieder levert op grond van de Wmo 2015 valt niet onder de werkingssfeer van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen.

De modellen zijn ontwikkeld in samenwerking met Van Doorne Advocaten.

Meer informatie

Indien u over deze overeenkomst vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw mr T. (Tineke) Donga-Freling, senior beleidsmedewerker via tdonga@vgn.nl of 06 13 20 21 01.