Nieuws

Staatssecretaris tornt niet aan invoeringsdatum modelovereenkomsten PGB

22 december 2016

In een Algemeen Overleg (21 december) over PGB heeft de staatssecretaris aangegeven niets te voelen voor uitstel van invoering per 1 april 2017 van model-zorgovereenkomsten. De VGN heeft twijfels of per die datum de modelovereenkomsten wel goed uitvoerbaar zijn voor zorgaanbieders. In een brief aan de Kamer had de VGN deze twijfels aangegeven.

Het AO stond gisteren voornamelijk in het teken van de nieuwe portal die gebouwd moet worden om de regie over het PGB weer terug te brengen bij de budgethouders: er zal een speciale website komen waarop zij hun budget kunnen aanvragen en declareren. Er is tot nu toe veel politiek gedoe over de vraag wie deze portal kan realiseren.

De VGN heeft voor dit AO de aandacht van de Kamerleden gevraagd voor de snelle invoering van model-zorgovereenkomsten (voor de brief van de VGN: zie bijlage). De VGN heeft op grond van signalen vanuit de leden twijfels of deze modellen voldoende werkbaar en uitvoerbaar zijn. De VGN kiest voor primair een zorgvuldige invoering met formulieren die niet steeds aangepast moeten worden. Liever invoering per 1 juli met goede modellen, dan een snelle invoering met niet-adequate formulieren per 1 april.

In de Kamer heeft mw. Volp (PvdA) tijdens het AO de staatssecretaris geattendeerd op onze brief en hem naar zijn visie gevraagd. De staatssecretaris wil ook een goede invoering met een goede voorbereiding en met de juiste voorlichting aan zorgaanbieders. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het dan per 1 april goed komt en hij is bereid hierover met de VGN in contact te treden.

Inmiddels heeft het bureau van de VGN de leden van de Bestuursadviescommissie Bedrijfsvoering om extra reacties op de modelovereenkomsten gevraagd. De uitkomsten daarvan kunnen we met de SVB (en dus ook met VWS) bespreken. We houden u van dit vervolg op de hoogte.

Voor nadere informatie: Frits Mul (fmul@vgn.nl) of Tineke Donga (tdonga@vgn.nl) of Han Huizinga (hhuizinga@vgn.nl).

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: