Nieuws

Module Maatschappelijk Verantwoord Inkopen beschikbaar

Leestijd: 3 minuten
03 december 2019

De VGN, ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en NEVI-zorg, Intrakoop, IAZ en Santeon hebben in 2017 herziene Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) ontwikkeld. De AIVG bestaat uit een algemeen deel en uit een drietal modules. De derde module, Module Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), was nog in ontwikkeling en is inmiddels beschikbaar. Aanbieders van gehandicaptenzorg kunnen deze voorwaarden naar eigen inzicht gebruiken voor de inkoop van producten en diensten.

duurzaamheid

Modulaire opbouw 

De AIVG kent een modulaire opbouw. Het algemene deel is van toepassing op het grootste deel van de inkoop van producten en diensten van een zorgorganisatie. Het algemene gedeelte fungeert als een vangnet. De algemene module wordt aangevuld met de drie verschillende modules die op specifieke diensten van toepassing kunnen worden verklaard. Het algemene deel, de module personeel niet in loondienst en de module ICT zijn sinds 2017 al te gebruiken. De module MVI was nog in ontwikkeling en is nu beschikbaar. Het algemene deel en de drie modules vindt u als bijlage onderaan dit artikel. Het algemene deel en de module ICT zijn ook in de Engelse taal beschikbaar. 

Naarmate de in te kopen producten voor een zorgorganisatie specifieker worden, adviseren wij om goed te kijken of er bijzondere voorwaarden aan gesteld moeten worden, die de zorgorganisatie bij voorkeur vastlegt in de overeenkomst of een addendum op de AIVG. 

Module MVI

In deze module staat het maatschappelijk verantwoord inkopen centraal. In deze module zijn bepalingen opgenomen die onder andere betrekking hebben op het gebruik van gevaarlijke stoffen, duurzaamheid, het milieu, afval en SROI (social return on investment). 

Niet verplicht

Zorgorganisaties kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van deze voorwaarden. Het is geen verplichting. Zorgorganisaties kunnen ook andere of eigen inkoopvoorwaarden hanteren. 

Van toepassing verklaren

Als een zorgorganisatie gebruik wil maken van deze inkoopvoorwaarden, dan dient de zorgorganisatie in de te sluiten contracten te verwijzen naar:

‘de Algemene inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2017), zoals gedeponeerd door Actiz, GGZ Nederland, NVZ vereniging van ziekenhuizen en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en NEVI, op 21 februari 2017 bij de rechtbank Den Haag onder depotnummer 16/2017.’ 

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen

Deze pagina is een onderdeel van: