Nieuws

Nieuwe algemene inkoopvoorwaarden gezondheidszorg 2017 (AIVG 2017)

09 maart 2017

De VGN, ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en NEVI-zorg, Intrakoop, IAZ en Santeon hebben samen nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2017) ontwikkeld en op 21 februari 2017 gedeponeerd. Aanbieders van gehandicaptenzorg kunnen deze voorwaarden gebruiken voor de inkoop van producten en diensten. In de inkoopvoorwaarden zijn de regels opgenomen waaraan een leverancier of opdrachtnemer zich dient te houden.

vrouw houd clipboard vast en voert controle uit

Update: andere opbouw en inhoud

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn een update van voorwaarden die in 2014 zijn opgesteld. Er hebben meer partijen aan meegewerkt. De opzet van de AIVG2017 ten opzichte van die uit 2014 is ook anders door een modulaire opbouw. Dit geeft u gebruiksgemak. Daarnaast zijn er veranderingen op de inhoud. De AIVG zijn een ‘levend’ document dat jaarlijks kan worden aangepast.

De modulaire opbouw is als volgt: 

  • Algemeen deel
  • Module PNIL (personeel niet in loondienst)
  • Module ICT

Er is gekozen voor een algemeen deel dat van toepassing is op het grootste deel van uw inkoop van producten en diensten. Dat algemeen gedeelte fungeert als een vangnet. De algemene module wordt aangevuld met verschillende modules die op specifieke diensten van toepassing kunnen worden verklaard, zoals PNIL en ICT.

Naarmate de in te kopen producten voor uw instelling nog specifieker worden, moet u wel kijken of er bijzondere voorwaarden aan gesteld moeten worden, die u dan bij voorkeur vastlegt in de overeenkomst of een addendum op de AIVG. De module maatschappelijk verantwoord inkopen wordt nog gevormd.

Inhoud:

  • meer wederkerigheid
  • boetes zijn geschrapt
  • aansprakelijkheid is beperkt

Niet verplicht

Uw instelling kan ervoor kiezen om gebruik te maken van deze voorwaarden. Het is geen verplichting. U kunt ook andere of eigen inkoopvoorwaarden hanteren.

Handleiding toepassing

In bijgevoegde handleiding leest u meer over de toepassing van deze modulair opgebouwde AIVG en het op de juiste manier van hanteren van de AIVG, zodat uw leverancier hieraan gebonden is.

Als uw instelling gebruik wil maken van deze inkoopvoorwaarden, dan dient u in de te sluiten contracten te verwijzen naar:

de Algemene inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2017), zoals gedeponeerd door Actiz, GGZ Nederland, NVZ vereniging van ziekenhuizen en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en NEVI, Intrakoop, IAZ en Santeon  op  21 februari 2017 bij de rechtbank Den Haag onder depotnummer 16/2017 

Deze pagina is een onderdeel van: