Nieuws

Nieuwe algemene inkoopvoorwaarden zorgsector

08 september 2014

De VGN, ActiZ, GGZ Nederland, NVZ en NEVI-zorg hebben samen nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) ontwikkeld. Aanbieders van gehandicaptenzorg kunnen deze voorwaarden gebruiken voor de inkoop van producten en diensten.

In de inkoopvoorwaarden zijn de regels opgenomen waaraan een leverancier of opdrachtnemer zich dient te houden. Uw instelling kan ervoor kiezen om gebruik te maken van deze voorwaarden. Het is geen verplichting. U kunt ook andere of eigen inkoopvoorwaarden hanteren.

Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn een update van voorwaarden die in 2002 zijn opgesteld. Ze zijn onder andere aangevuld met een uitgebreide paragraaf over de inkoop van ICT-producten.

Toepassing

Zorgaanbieders kunnen de algemene inkoopvoorwaarden gebruiken voor het overgrote deel van hun inkoopcontracten. Naarmate de in te kopen goederen voor uw instelling specifieker worden, moet u wel kijken of de voorwaarden aangepast of aangevuld moeten worden met specifieke bepalingen. 

Als uw instelling gebruik wil maken van deze inkoopvoorwaarden, dan dient u in de te sluiten contracten te verwijzen naar:

de Algemene inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG), zoals gedeponeerd door Actiz, GGZ Nederland, NVZ vereniging van ziekenhuizen en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en NEVI op 26 augustus 2014 bij de rechtbank Den Haag onder nummer 41/2014.  

De 'oude' inkoopvoorwaarden

De oude Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (de inkoopvoorwaarden uit 2002) kunnen ook nog van kracht zijn. Waar er sprake is van oudere langer lopende contracten kunnen deze oude Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg immers nog een tijd van toepassing zijn.

Totstandkoming

De AIVG zijn op initiatief van NEVI Zorg in samenwerking met de VGN en de genoemde brancheorganisaties tot stand gekomen. We hebben deze tevoren juridisch laten toetsen. De inkoopvoorwaarden zijn door partijen gezamenlijk gedeponeerd bij de rechtbank te Den Haag.