Nieuws

Nieuwe Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2022)

Leestijd: 2 minuten
11 januari 2023

VGN, ActiZ, de Nederlandse GGZ, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en NEVI Zorg hebben gezamenlijk de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG) herzien. Deze nieuwe AIVG is de opvolger van de Algemene Inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg uit 2017. Aanbieders van gehandicaptenzorg kunnen deze voorwaarden gebruiken voor de inkoop van producten en diensten. In de inkoopvoorwaarden zijn de regels opgenomen waaraan een leverancier of opdrachtnemer zich dient te houden.

modelovereenkomst

Wat is nieuw?

Nieuw in de AIVG 2022 is dat de module maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) nu integraal is opgenomen. Ook is rekening gehouden met huidige en toekomstige technische ontwikkelingen die producten en diensten in de zorg raken en is de leesbaarheid verbeterd. In de bijlage vindt u de nieuwe AIVG 2022 en de bijbehorende toelichting. 

Werkgroep

De nieuwe AIVG 2022 is opgesteld door een werkgroep vanuit diverse samenwerkingsverbanden, disciplines en branches. De VGN, de NVZ,  ActiZ,  de Nederlandse GGZ en Nevi Zorg hebben de AIVG 2022 vastgesteld. Ook hebben Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, InkoopAlliantie Ziekenhuizen (IAZ), Santeon, Inkoopsamenwerking Friese Ziekenhuizen (IFZ), mProve en Zorgservice XL de nieuwe voorwaarden aangenomen.

Modulaire opbouw

De AIVG kent een modulaire opbouw. Het algemene deel is van toepassing op het grootste deel van de inkoop van producten en diensten van een zorgorganisatie. Het algemene gedeelte fungeert als een vangnet. De algemene module wordt aangevuld met twee verschillende modules die op specifieke diensten van toepassing kunnen worden verklaard:

  • Module personeel niet in loondienst (PNIL)
  • Module ICT

Deze twee modules worden in de loop van 2023 herzien. De huidige versie van de modules PNIL en ICT kunnen nog ingezet worden, daarbij horen dan ook de AIVG 2017. Deze vindt u hier. Verder vindt u op de website van NEVI een overzicht van de AIVG en de modules. 

Niet verplicht

Zorgorganisaties kunnen ervoor kiezen om gebruik te maken van deze voorwaarden. Het is geen verplichting. Zorgorganisaties kunnen ook andere of eigen inkoopvoorwaarden hanteren. 

Van toepassing verklaren

Als een zorgorganisatie gebruik wil maken van deze inkoopvoorwaarden, dan dient de zorgorganisatie in de te sluiten contracten te verwijzen naar:

‘de Algemene inkoopvoorwaarden Gezondheidszorg (AIVG 2022), zoals gedeponeerd door Actiz, de Nederlandse GGZ, NVZ vereniging van ziekenhuizen en Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en NEVI, op 14 november 2022 bij de rechtbank Den Haag onder depotnummer 2022/33.’ 

 

 

Foto van Lilly van Wijnbergen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Lilly Wijnbergen