Nieuws

Mondzorg in de gehandicaptenzorg: tandje bijzetten

14 juli 2016

Met bezoeken aan veertien zorgaanbieders heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg  de mondzorg in de gehandicaptenzorg in kaart gebracht. Uit dit onderzoek bleek dat bij een deel van de bezochte zorgaanbieders de mondzorg niet voldoende op orde was.

Uit het onderzoek van de Inspectie blijkt wel dat er voor bijna alle cliënten een plan is gemaakt over hoe het gebit dagelijks verzorgd moet worden. Alle cliënten hebben een tandarts, die bij de mondzorg rekening dient te houden met de volgende punten:

  • Bij niet alle zorgaanbieders is er genoeg kennis over goede mondzorg in de gehandicaptenzorg.
  • Er vindt te weinig (bij)scholing plaats over dit onderwerp.
  • Een groot deel van zorgaanbieders houdt niet in het zorgplan bij hoe vaak een cliënt naar de tandarts of mondhygiënist gaat.
  • Een groot deel van de zorgaanbieders neemt de bevindingen van de tandarts of mondhygiëniste niet op in het zorgplan. Dit heeft tot gevolg dat de dagelijkse mondzorg niet wordt aangepast op deze bevindingen.
     

Waarom dit onderzoek?

Goede mondzorg is erg belangrijk in de gehandicaptenzorg. Mensen met een verstandelijke beperking hebben meer dan andere mensen problemen met hun gebit. Daarnaast is het poetsen van het gebit van mensen met een verstandelijke beperking voor medewerkers niet makkelijk. Vaak is er verzet, waardoor cliënten meer kans lopen op tandvleesontsteking en gaatjes. Goede mondzorg kan behalve klachten aan het gebit ook problemen voorkomen, zoals ondervoeding, spraakgebrek en andere gezondheidsklachten. Daarnaast kan goede mondzorg gedragsproblemen wegnemen. Cliënten zijn immers niet altijd in staat pijn aan het gebit te benoemen.

Hoe nu verder?

De inspectie vindt dat de mondzorg in de gehandicaptenzorg beter kan en wil dat zorgaanbieders meer aandacht gaan besteden aan mondzorg. Van zorginstellingen wordt dus verwacht dat zij samen met andere relevante partijen in kaart brengen wat goede mondzorg in de gehandicaptenzorg betekent. De inspectie zal met bezoeken de ontwikkelingen en verbeteringen van de mondzorg in de gehandicaptenzorg blijven volgen.

De VGN neemt de conclusies van de inspectie ter harte en gaat in samenspraak met de Vereniging tot Bevordering der Tandheelkundige Gezondheidzorg voor Gehandicapten (VBTGG) en Zorg voor beterprogramma Mondzorg de mondzorg in de gehandicaptenzorg verder verbeteren. 

Deze pagina is een onderdeel van: