Nieuws

Nadere informatie over het vaccin van Pfizer/BioNTech

24 december 2020

Op maandag 21 december is door het Europees Medicijn Agentschap (EMA) bekend gemaakt dat het vaccin van Pfizer/BioNTech genaamd Comirnaty goedgekeurd is.

Vaccinatie

Dit is het vaccin dat vanaf januari 2021 aangeboden gaat worden aan alle zorgmedewerkers van 18 jaar en ouder die direct contact hebben met cliënten, inclusief stagiaires, leerlingen, ZZP-ers en uitzendkrachten werkzaam in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen, in instellingen voor gehandicaptenzorg en in wijkverpleging en Wmo-ondersteuning. De EMA heeft bij de beoordeling gekeken naar de veiligheid en effectiviteit van het vaccin. 

Officiële bijsluiter en het vaccin in het kort: Comirnaty 

De goedkeuring van de EMA betekent voor de gehandicaptensector dat de eerste antwoorden op de volgende veelgestelde vragen bekend zijn: Waarvoor is dit vaccin? Hoe werkt het? Wanneer krijg ik dit vaccin? Hoe is dit vaccin goedgekeurd? Wat zijn de belangrijkste bijwerkingen en de belangrijkste waarschuwingen? Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), de Nederlandse medicijnautoriteit, werkte in de beoordeling van het vaccin samen met EMA. Het CBG heeft een informatieve korte weergave gemaakt voor het coronavaccin Cormirnaty: ‘Vaccin in het kort: Comirnaty’. Hierin staat op één A4 in begrijpelijke taal de voor- en nadelen van dit vaccin, als aanvulling op de officiële bijsluiter. Voor volledige informatie over dit vaccin raadt de CBG aan de officiële bijsluiter te lezen. De Nederlandse bijsluiter van het coronavaccin Comirnaty is te vinden op de website:  https://www.geneesmiddeleninformatiebank.nl/nl/  

Vervolgstappen rondom dit vaccin 

Deze week buigt de Europese Commissie over de goedkeuring van het vaccin. Later volgt het spoedadvies van de Gezondheidsraad over de toepassing van het vaccin BioNTech/Pfizer bij verschillende doelgroepen. RIVM publiceert 24 december een concept medische richtlijn voor professionals.  

Meer informatie 

De Rijksoverheid heeft informatie over vaccinatie gebundeld op deze pagina. Daar vindt u ook vragen en antwoorden over vaccinatie. Op de website van het RIVM is informatie te vinden voor zorgprofessionals als uitvoerders van vaccinatie. Heeft u vragen aan de VGN dan kunt u die stellen via corona@vgn.nl.  

Deze pagina is een onderdeel van:

Thema: