Achtergrond

Informatiemateriaal over vaccinaties tegen het coronavirus

24 december 2020

Een overzicht van informatie(bronnen) en beschikbare materialen vanuit de rijksoverheid en zorgorganisaties, betreffende de vaccinaties tegen corona.

Vaccineren

Rijksoverheid: Communicatiemiddelen

De website www.coronavaccinatie.nl van de Rijksoverheid is het hart van de communicatie rondom de vaccinaties. Daar is de meest recente en betrouwbare informatie te vinden. Ook staat hier een communicatietoolkit die doorlopend wordt aangevuld met communicatiemiddelen.

Zorgmedewerkers kunnen zich als eerste laten inenten. Om hen zo goed mogelijk te informeren over het vaccineren, biedt de Rijksoverheid deze communicatietoolkit voor zorginstellingen aan. Hier kun je rechtenvrije communicatiemiddelen downloaden. 

RIVM: Richtlijn Uitvoering COVID-19-vaccinatie 

Op 24 december publiceerde het RIVM de 'Richtlijn Uitvoering COVID-19-vaccinatie 2021'. Deze richtlijn is bedoeld voor de professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie. In de richtlijn staan de kaders voor de uitvoering van COVID-19-vaccinatie beschreven, en de medische informatie over de uitvoering. De richtlijn is ook bedoeld om medisch specialisten te informeren over de praktijk uitvoering van de COVID-19-vaccinatie om zo mogelijk vragen van specifieke patiëntengroepen te kunnen beantwoorden.

Sherpa: Werkboekje ik en corona

Sherpa ontwikkelde een werkboekje 'Ik en het coronavaccin' voor clienten. In het boekje staan vragen die kunnen helpen om het gesprek op gang te krijgen, een woordenlijst met de uitleg van moeilijke woorden en een puzzel waarmee clienten hun kennis over de vaccinatie kunnen testen. Daarnaast ontwikkelde Sherpa een praatplaat. Je kunt het boekje en de praatplaat hieronder downloaden.

Netwerk Begrijpelijke Communicatie: praat- en kletskaarten

Het Netwerk Begrijpelijke Communicatie heeft in totaal 10 praatplaten en kletskaarten ontwikkeld met informatie over het vaccineren en om te helpen het gesprek dieper in te gaan. Je kan de kaarten hier inzien en downloaden.

's Heeren Loo: Praatplaat over vaccinatie

's Heeren Loo ontwikkelde een praatplaat over vaccinatie. Zie onderstaand. 

Zorg voor Beter: Goed in gesprek

Hoe kunnen zorgmedewerkers hun gespreksvaardigheden verbeteren? Zorg voor Beter ontwikkelde en verzamelde diverse materialen die je kunt gebruiken in het dagelijkse werk. Lees meer

Middin: Veelgestelde vragen, vaccinatiebulletin en -poster 

Middin stelde een document met veelgestelde vragen op. Daarnaast maakte de organisatie een vaccinatiebulletin en een vaccinatieposter. Zie onderstaand voor de downloads.

Odion: Veelgestelde vragen

Ook Odion stelde een document met veelgestelde vragen op. Je vindt het onderstaand.

Coproductie: Gespreksleidraad

De VGN ontwikkelde in samenwerking met Philadelphia, Abrona, de Driestroom en Ipse de Bruggen een gespreksleidraad. Deze helpt bij het voeren van een open gesprek over vaccinatie binnen de gehele organisatie.

Ons Tweede Thuis: informatie in begrijpelijke taal

Op de website van Ons Tweede Thuis vind je een speciale pagina met daarop allerlei informatie in begrijpelijke taal over het vaccineren, zoals bijvoorbeeld een uitleg over de vaccinatie, het vaccin, folders en posters. 

Daarnaast ontwikkelde Ons Tweede Thuis zelf informatiemateriaal om cliënten voor te bereiden op het vaccineren, zoals illustraties, een poster en een folder. Ook werden filmpjes gemaakt om mensen voor te bereiden op de vaccinatie tegen corona. Je vindt het onderstaand. Deze informatie is vrij te gebruiken door andere organisaties. Mocht je versies willen waarop die aan te passen zijn naar de eigen huisstijl, mail dan naar corona@vgn.nl.

Naar aanleiding van signalen dat cliënten denken dat na de vaccinatie alles weer kan, maakte Ons Tweede Thuis een filmpje met uitleg na de tweede prik. Je bekijkt het filmpje hieronder.

Pluryn: Nieuwsflits 

Onderstaand kun je een nieuwsflits bekijken over het vaccineren, gemaakt door Pluryn.

Zideris: Vlog coronavaccinatie

Milou en Luuk leggen je in deze vlog alles uit over de coronavaccinatie. Zie onderstaand.

Ronella Bleijenburg