Achtergrond

Informatiemateriaal over vaccinaties tegen het coronavirus

Vaccineren

Een overzicht van informatie(bronnen) en beschikbare materialen vanuit de rijksoverheid en zorgorganisaties, betreffende de vaccinaties tegen corona.

Rijksoverheid: Communicatiemiddelen

De website www.coronavaccinatie.nl van de Rijksoverheid is het hart van de communicatie rondom de vaccinaties. Daar is de meest recente en betrouwbare informatie te vinden. Ook staat hier een communicatietoolkit die doorlopend wordt aangevuld met communicatiemiddelen.

Zorgmedewerkers kunnen zich als eerste laten inenten. Om hen zo goed mogelijk te informeren over het vaccineren, biedt de Rijksoverheid deze communicatietoolkit voor zorginstellingen aan. Hier kun je rechtenvrije communicatiemiddelen downloaden. 

RIVM: Richtlijn Uitvoering COVID-19-vaccinatie 

Op 24 december publiceerde het RIVM de 'Richtlijn Uitvoering COVID-19-vaccinatie 2021'. Deze richtlijn is bedoeld voor de professionals die betrokken zijn bij de uitvoering van de COVID-19-vaccinatie. In de richtlijn staan de kaders voor de uitvoering van COVID-19-vaccinatie beschreven, en de medische informatie over de uitvoering. De richtlijn is ook bedoeld om medisch specialisten te informeren over de praktijk uitvoering van de COVID-19-vaccinatie om zo mogelijk vragen van specifieke patiëntengroepen te kunnen beantwoorden.

Zorg voor Beter: Goed in gesprek

Hoe kunnen zorgmedewerkers hun gespreksvaardigheden verbeteren? Zorg voor Beter ontwikkelde en verzamelde diverse materialen die je kunt gebruiken in het dagelijkse werk. Lees meer

's Heeren Loo: Praatplaat over vaccinatie

's Heeren Loo ontwikkelde een praatplaat over vaccinatie. Zie onderstaand voor de downloads. 

Middin: Veelgestelde vragen, vaccinatiebulletin en -poster 

Middin stelde een document met veelgestelde vragen op. Daarnaast maakte de organisatie een vaccinatiebulletin en een vaccinatieposter. Zie onderstaand voor de downloads.

Odion: Veelgestelde vragen

Ook Odion stelde een document met veelgestelde vragen op. Je vindt het onderstaand.

Ronella Bleijenburg

Deze pagina is een onderdeel van: