Nieuws

Nederland stap dichter bij ratificatie VN Verdrag Handicap

02 december 2013

De ratificatie van het VN Verdrag Handicap is een stap dichterbij. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Rijn (VWS) ingestemd met de uitvoeringswet, die leidt tot aanpassing van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Kieswet. De uitvoeringswet is de laatste noodzakelijke wet voor ratificatie. De goedkeuringswet is al eerder aangeboden.

Het doel van het VN Verdrag Handicap is een voor ieder toegankelijke samenleving. Ratificatie is opgenomen in het regeerakkoord van het kabinet Rutte-Asscher uit oktober 2012.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.