Van Rijn zet schouders onder ratificatie VN-verdrag

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zet de schouders onder de ratificatie van het verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een handicap. De noodzakelijke wetsvoorstellen voor ratificatie zijn binnenkort gereed voor consultatie.

Dat betekent dat de wetsvoorstellen op www.internetconsulatie.nl ter advies aan veldpartijen en burgers worden aangeboden. 'Een belangrijk en noodzakelijk moment', aldus Van Rijn. 'Hiermee komt een voor ieder toegankelijke samenleving een forse stap dichterbij.' Nederland telt ongeveer twee miljoen mensen met een beperking.

Verdere besluitvorming na de zomer
Na de consultatie vindt besluitvorming in het kabinet plaats, waarna de wetsvoorstellen na de zomer aan de Raad van State worden gestuurd. De wetten die nu ter consultatie worden aangeboden zijn de goedkeuringswet en de uitvoeringswet.

Opgenomen in Regeerakkoord Rutte-Asscher
Het doel van het Verdrag is om alle mensen met een beperking volledig in staat te stellen gebruik te maken van hun mensenrechten en fundamentele vrijheden. Ratificatie is opgenomen in het Regeerakkoord van kabinet Rutte-Asscher.

Zie hier de Kamerbrief van Van Rijn aan de Tweede Kamer over de stand van zaken ratificatieproces VN Verdrag Handicap.

Deze pagina is een onderdeel van