Nieuws

VGN reageert op VN-verdrag

21 augustus 2013

De VGN is blij dat het kabinet de schouders onder de ratificatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap zet. De wetsvoorstellen die nog in concept zijn, geven de indruk van een zorgvuldige voorbereiding door de overheid. Wel zijn er nog een aantal punten waar wij aandacht voor vragen.

Zo vragen wij aandacht voor:

  • knelpunten die we verwachten bij het verhoren van kwetsbare personen door politie en justitie;
  • de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking bij het uitoefenen van hun kiesrecht;
  • een actieve rol van de overheid bij het daadwerkelijk tot stand brengen van een inclusieve samenleving.


Samen met cliëntenorganisaties, de Coalitie voor Inclusie en MEE Nederland heeft de VGN deze punten op 15 augustus 2013 aan de orde gesteld in een gesprek met vertegenwoordigers van het ministerie van VWS.

Daarnaast heeft de VGN gebruik gemaakt van de mogelijkheid schriftelijk te reageren in het kader van de internetconsultatie. Deze schriftelijke reactie treft u hierbij ook als bijlage aan.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher

Deze pagina is een onderdeel van: