Nieuws

Wetsvoorstellen Ratificatie VN-verdrag ingediend bij de Tweede Kamer

13 augustus 2014

Op 18 juli 2014 heeft het kabinet de wetsvoorstellen ter ratificatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ingediend bij de Tweede Kamer.

In onze reactie op de conceptversie van deze wetsvoorstellen in 2013 heeft de VGN onder meer specifieke aandacht gevraagd voor mogelijke knelpunten bij het verhoren van kwetsbare personen door politie en justitie en de ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking bij het uitoefenen van hun kiesrecht.

Uit de nu ingediende wetsvoorstellen blijkt dat aan alle door de VGN ingebrachte punten uitgebreid aandacht is besteed. Helaas is het pleidooi van de VGN om in bepaalde gevallen voor mensen met een verstandelijke beperking ondersteuning in het stemhokje mogelijk te maken niet overgenomen. Wel staat in de Memorie van Toelichting  dat de regering het belangrijk vindt dat "buiten het stemhokje, goede ondersteuning is voor personen met een verstandelijke beperking. De regering zal in de communicatie richting gemeenten nadrukkelijk de wijze waarop ondersteuning aan kiezers met een verstandelijke beperking kan worden geboden over het voetlicht brengen."

De wetsvoorstellen + bijbehorende stukken kunt u onderstaand downloaden. De Tweede Kamer start de behandeling van de wetsvoorstellen met een schriftelijke vragenronde ('inbreng veslag') met als deadline 2 oktober 2014. Vermoedelijk zal de Tweede Kamer hierover bovendien ook een rondetafelgesprek organiseren.

Jan Visscher
Wil je meer weten?
Neem contact op met Jan Visscher