Nieuws

Netwerkdag voor (strategisch) IT-adviseurs in de gehandicaptenzorg

19 april 2022

Het uitbreiden van het netwerk van ICT adviseurs in de gehandicaptenzorg, het delen van ontwikkelingen en weloverwogen keuze maken. Wat hebben we te doen en hoe doen we dat samen binnen de branche? Dat waren de ambities op de netwerkdag voor (strategisch) IT-adviseurs in de gehandicaptenzorg die plaatsvond op 1 april jl.

Netwerkdag ICT adviseur

Zoek elkaar op!

Ernst Klunder (bestuurder bij ’s Heeren Loo en bestuurslid VGN) schetste een beeld van de van de enorme uitdagingen waar de gehandicaptenzorg voor staat. “Zorgvragen worden intensiever en meer, de arbeidsmarkt is problematisch, we hebben te maken met werkdruk en uitval en er liggen financieringsvraagstukken. Kortom het is alle hens aan dek. Voor dit vraagstuk hebben we niet één passende oplossing. We moeten hier op verschillende manieren mee omgaan. Digitalisering levert hier ook een positieve bijdrage aan. Daarom is technologie één van de groeigebieden binnen de Visie 2030. Daarom roep ik op om technologie beschikbaar te maken voor cliënten en medewerkers. Ze hebben daar recht op en baat bij. De Digitaliserings en informatiestrategie van de VGN helpt hierbij.”

“Verder is het belangrijk dat we als zorgorganisaties de handen ineen slaan. We moeten samen aan de bak. Want ieder voor zich zijn wij niet in staat om een solide duurzame ontwikkeling in gang te zetten. De VGN kan hierin ondersteunen. Bijvoorbeeld tijdens een dag als vandaag. Of zoals via de BAC Digitalisering en Technologische innovatie. Dat onderstreept het belang van dit onderwerp. Van daaruit geven reuring aan dit thema. Dus we moeten aan de slag, we willen aan de slag en we gaan aan de slag. Zoek elkaar op!”

Samen verkennen

Het inhoudelijke deel van de netwerkdag betrof een gezamenlijke verkenning van het ICT-landschap. Fabiënne Eurlings (M&I/Partners) sprak over de ontwikkelingen in de ECD-markt in de langdurige zorg en hoe we daar als branche op moeten inspelen. Jerry Fortuin (Wijtz) deelde zijn visie over de professionele omgeving voor de zorgprofessional. In de deelworkshops ‘ICT-volwassenheid van de gehandicaptenzorg’, ‘datagedreven zorg’ en ‘van IT naar digitalisering’ werden goede discussies gevoerd over hoe we als branche succesvol kunnen omgaan met alle ontwikkelingen die op ons afkomen.

Het netwerk gaat door

Tenslotte stonden we met elkaar stil bij het vervolg. Want hoe nu verder na deze sessie? Han Huizinga (senior beleidsadviseur VGN): “We zetten het netwerk voort. Ben je ICT-adviseur en neem je nog niet deel? Sluit je aan! We blijven met elkaar de belangrijke onderwerpen uitwerken. Ik roep jullie van harte op om ideeën met elkaar en met de VGN te delen. Want zo zetten we samen stappen richting digitale ondersteuning van cliënten en onze medewerkers!”

Downloads

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van: