Nieuws

Nieuw boek Triple-C 'Het gewone leven ervaren'

23 september 2015

Op 22 september hebben Hans van Wouwe en Dick van de Weerd hun nieuwe boek over Triple-C: ‘Het gewone leven ervaren' gepresenteerd. Het eerste  exemplaar werd tijdens de presentatie bijeenkomst overhandigd aan Wim Kos, voorzitter raad van bestuur van ASVZ.

cover boek het gewone leven ervaren

Na 2000 heeft het orthopedagogisch model Triple-C zowel binnen als buiten de gehandicaptenzorg terrein gewonnen. Naar schatting krijgen momenteel meer dan 1000 cliënten een behandeling op basis van het gedachtegoed van Triple-C. Op basis van onze ervaringen met de Triple-C Systeemtrainingen die we bij ASVZ en collega-instellingen verzorgen, hebben we onze ideeën rondom Triple-C verdiept en verbreed. Dit resulteerde onder andere in het Triple-C Behandelhuis en een scherpere focus op het fundament van Triple-C: aansluiten bij de menselijke behoeften.’

Het gewone leven ervaren

Zo ontstond het idee voor een herziene, verbeterde en aangevulde editie van 'Gewoon is anders'. Een boek waarin het complete gedachtegoed van Triple-C aan de orde komt, aangevuld met praktijkvoorbeelden en reflectievragen. ‘We hebben er – samen met Einder Communicatie – lang aan gewerkt, maar dat boek ligt er nu,' vertelt Dick van de Weerd.

‘Centraal in dit nieuwe boek staat het Triple-C Behandelhuis. Het Triple-C Behandelhuis laat het fundament (de menselijke behoeften) en de bouwstenen van Triple-C in samenhang zien. Het behandelperspectief van het Triple-C Behandelhuis is tevens de titel van het boek: 'Het gewone leven ervaren'. Vertaalslag naar de praktijk In 'Het gewone leven ervaren' vind je geen pasklare antwoorden. ‘Het is niet onze bedoeling dat mensen Triple-C gaan voorlezen, maar voorleven,' aldus Dick van de Weerd. ‘Daarom is het belangrijk dat de lezer zelf antwoorden bedenkt en handvatten verzamelt om Triple-C samen met cliënten en collega’s succesvol vorm te geven. Dit boek helpt daarbij.’

Elearning

ASVZ heeft ook e-learning rondom Triple-C ontwikkeld. In deze training maak je in vier modules kennis met de basis van het Triple-C behandelmodel. Triple-C vraagt dat iedereen in het behandelsysteem denkt, kijkt en handelt vanuit het fundament van het Triple-C Behandelhuis: de menselijke behoeften. De training kan worden gebruikt als kennismaking, opfrisser of als onderdeel van een blended traject.

Je kunt de e-learning in losse licenties met een geldigheidsduur van 1 jaar aanschaffen via de elearnshop van VGN. Hiervoor moet de organisatie wel een abonnement hebben afgesloten met de elearnshop van VGN. Daarnaast is het mogelijk om de module als SCORM-pakket aan te schaffen en onbeperkt te gebruiken in de eigen organisatie. Neem hiervoor contact op met de afdeling opleiden van ASVZ.

Meer informatie over Triple-C vind je op de website: asvz.nl/triple-C. Ook zijn alle modellen hier te downloaden.

Deze pagina is een onderdeel van: