Nieuws

Nieuw: Keuzehulp Simpel Switchen Van dagbesteding naar (beschut) werk

Leestijd: 3 minuten
20 juli 2023

Wat betekent de stap naar (beschut) werk voor mijn inkomen? Kan ik mijn begeleider houden? En wat als ik het daar toch niet leuk vind?’ Het zetten van een stap tussen dagbesteding, beschut werk of een baan bij een gewone werkgever brengt veel vragen en onzekerheden met zich mee. De Keuzehulp Simpel Switchen helpt mensen die een stap overwegen en geeft professionals toegankelijke informatie over de belangrijkste wetten rond Simpel Switchen.

Client aan het schoonmaken

Drempels wegnemen

Veel professionals willen het voor cliënten makkelijker maken om de stap te zetten van dagbesteding naar (beschut) werk. De wet- en regelgeving, waar professionals mee te maken hebben als zij mensen een stap willen laten zetten, is complex. Helemaal voor mensen met een beperking. Bovendien brengt deze complexiteit voor cliënten die een stap willen zetten vaak onzekerheden met zich mee. Zij hebben de zekerheid van een stabiel inkomen, vaste begeleiding of een veilige weg nodig.

Waarmee kan de Keuzehulp helpen?

De online Keuzehulp Simpel Switchen geeft professionals toegankelijke informatie over de belangrijkste wetten rondom Simpel Switchen, de instrumenten die professionals kunnen inzetten en de belangrijkste spelers. Daarnaast helpt de Keuzehulp mensen die een stap overwegen bij het maken van hun keuze door argumenten voor en tegen een switch te beschrijven. De Keuzehulp is dus zowel bedoeld voor professionals in het sociaal domein als voor mensen die zelf een stap willen zetten.

Keuzehulp als onderdeel van Simpel Switchen

Aan het ontwikkelen van de Keuzehulp werkten deskundigen van VWS en SZW, professionals in de uitvoering van o.a. gemeenten, UWV, zorginstellingen en ervaringsdeskundigen mee. Bekijk de keuzehulp. De keuzehulp Simpel switchen maakt onderdeel uit van het programma ‘Simpel switchen in de participatieketen’ van SZW, VWS, Divosa en andere partners in de uitvoering.

De Keuzehulp beweegt mee met wijzigingen in wet- en regelgeving. Bij vragen of opmerkingen over de Keuzehulp kunt u contact opnemen met

info@simpel-switchen.nl.

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: