Nieuws

Simpel Switchen in uitvoering

Leestijd: 8 minuten
05 oktober 2023

Hoe kun je de stap voor mensen met een beperking van dagbesteding naar beschut werk of van beschut werk naar (deels) betaald werk eenvoudiger maken? En hoe hef je de hobbels die ze daarbij onderweg tegenkomen op? Dit kan met het project Simpel Switchen in de Participatieketen. Maar hoe werkt dit in de praktijk?

Client in bakkerij aan het werk

Wat is Simpel Switchen?

Mensen met een beperking willen, net als ieder ander, meedoen in de maatschappij. Ze hebben alleen vaak wat meer tijd en ondersteuning nodig om hun dromen en mogelijkheden te verwezenlijken. VGN werkt daarom samen met organisaties als Divosa en het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid om het voor mensen met een beperking makkelijker te maken om (vanuit een uitkering) op een best passende (werk)plek terecht te komen. Dit project heet ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’. Een best passende plek kan de dagbesteding zijn, maar ook beschut werk of een (deels) betaalde baan. Een best passende plek kan bovendien in de loop der tijd veranderen, omdat het tijdelijk minder goed gaat met iemand of omdat er juist zoveel vaardigheden zijn opgedaan dat het tijd is voor een volgende stap. Simpel Switchen in de Participatieketen is er ook om ervoor te zorgen dat de overgangen tussen de stappen eenvoudiger verlopen zonder dat betrokkenen zich daarbij zorgen te hoeven maken over hun financiële situatie of hun uitkeringsrechten.

Simpel Switchen is voor iedereen anders, maatwerk dus, maar er zijn wel gemene delers te benoemen die belemmerend of juist bevorderend werken bij het vinden van een best passende plek.

Aandachtspunten voor professionals bij Simpel Switchen

Integrale aanpak

Van belang bij de ondersteuning is niet alleen te kijken naar hulp bij dagbesteding of (betaald) werk maar ook te kijken naar de mens als geheel en daarbij aandacht te hebben voor wat er speelt op de verschillende levensdomeinen van deze persoon. Welke omstandigheden in het leven belemmeren het werkvermogen en welke zijn juist ondersteunend?

Wat is er nodig?

Simpel switchen doe je niet alleen. Dit vraagt ook om samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente, UWV, een bedrijf of een sociale onderneming. Waarbij de wensen en (ontwikkel)mogelijkheden van de deelnemer het uitgangspunt zijn. Daarom is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de speelruimte om binnen de beleidscontext in je regio, ruimte voor persoonlijke ontwikkeling te maken. Zorg daarnaast dat je op de hoogte bent van de gemaakte afspraken en benut de samenwerkingslijnen. Zorg bijvoorbeeld voor een inkomensgarantie of een benodigde verlenging van een beschermd wonen plek.

Korte lijnen

Breng in kaart met welke hulpverleners/professionals een deelnemer/cliënt allemaal van doen heeft. Overleg met de betrokken cliënt en zijn professionele netwerk (uitkeringsinstantie, woonlocatie, bewindvoerder enz.) over wie wat kan betekenen.

Afwisselend netwerk van potentiële werkgevers in de regio

Bevorder een afwisselend netwerk van werkgevers. Participeren valt en staat met een gevarieerd aanbod van welwillende werkgevers die open staan voor allerlei soorten combinaties van meedoen (bijvoorbeeld iemand te werk stellen die deels nog dagbesteding doet en daarnaast bij een werkgever probeert zijn uren op te bouwen).

Stimulerende elementen voor een cliënt

Wennen aan een nieuwe plek

Geef mensen met een beperking de tijd om uit te proberen en nieuwe vaardigheden op te doen. Dit zorgt voor opbouwen van zelfvertrouwen en opdoen van positieve werkervaringen. Denk ook na over hoe je iemand het beste kunt ondersteunen wanneer een volgende stap (nog) niet is gelukt. Wat is er nodig om een nieuwe stap wel te durven zetten?

Wensen cliënt zijn het uitgangspunt

Organiseer een ontwikkelingsproces van iemand met een beperking zo dat de stappen die worden gemaakt passen bij zijn persoonlijke voorkeuren en waarden.

Financiële situatie

Een financiële vooruitgang kan een beslissende factor zijn om voor een cliënt een volgende stap wel of niet te maken. Ga na welke financiële consequenties een overstap heeft en bespreek de vragen van de cliënt op dit gebied. Maak een overstap zo veilig mogelijk en zorg voor een vangnet. Maak hierbij gebruik van de Keuzehulp Simpel Switchen

In onderstaande artikelen van Movisie kunt u lezen over de weg die Jan, Johnny en Roel hebben afgelegd naar hun integratie in (beschut) werk. Dit is het Simpel Switchen in de praktijk.

De route van Jan: van dagbesteding naar beschut werk

De route van Johnny: van dagbesteding naar (deels) betaald werk

Roels route van dagbesteding naar werk

 

 

 

Portretfoto Aart Bertijn
Wil je meer weten?
Neem contact op met Aart Bertijn

Deze pagina is een onderdeel van: