Nieuw platform Leven=Meedoen biedt podium aan inspirerende initiatieven

Het nieuwe online platform Leven=Meedoen biedt een podium aan initiatieven die het mogelijk maken voor mensen met een beperking om gewoon mee te doen in de samenleving. Op het platform kunnen organisaties initiatieven en projecten delen – groot of klein – die hieraan bijdragen. Anderen kunnen hier weer van leren. Op Leven=Meedoen lees je ervaringen, tips, en ook laagdrempelige (vervolg)stappen om zélf in actie te komen.

twee mensen aan het werk in een cafe kijken lachend naar elkaar. tekst leven is meedoen

Leven is meedoen

Meedoen is alles wat je mens maakt. Voor de meeste mensen gewoon. En voor mensen met een beperking mag dat niet anders zijn. 

We hebben als samenleving nog een weg te gaan. Meedoen is voor mensen met een beperking nog niet vanzelfsprekend, maar gelukkig zijn er al wel veel mooie (lokale) initiatieven, die op een vernieuwende manier zorgen dat mensen met een beperking een betekenisvol eigen leven kunnen leiden en gewoon kunnen meedoen. Hiervoor werken mensen op vele plekken samen – zowel binnen als buiten de gehandicaptenzorg. 

Over deze inspirerende initiatieven lees je nu op het online platform Leven=Meedoen, via www.levenismeedoen.nl

Online platform

De verhalen op het platform gaan over de thema’s leef, werk en leer. Ze bestaan uit teksten, video’s en/of fotografie. Op het platform kan je ook lezen over bijeenkomsten die over dit onderwerp gaan.

Word ook onderdeel van de maatschappelijke inclusiebeweging

De succesvolle initiatieven die je op Leven = Meedoen leest, kan jij mogelijk ook in jouw omgeving toepassen. Op je werk, thuis, in de wijk, op school en in je sportteam. Bij ieder verhaal staat een laagdrempelige vervolgactie: iemand die je kan mailen voor meer informatie, een telefoonnummer, of een website waar je je direct kan aanmelden. Zo is de eerste stap om in actie te komen snel gemaakt! 

Groeimodel van het platform

Er is ruimte voor meer verhalen op het platform Leven=Meedoen. Als je een geschikt verhaal hebt, kan ook jij dit podium pakken. Dat doe je op levenismeedoen.nl via de pagina ‘dit kun jij doen’. Geschikt zijn bijvoorbeeld initiateven van (gehandicaptenzorg)organisaties:

  • die bijdragen aan meedoen en inclusie, 
  • in samenwerking met lokale en/of regionale partners,
  • op een manier die uniek en inspirerend is voor andere organisaties, binnen en/of buiten de zorg.

Juist nu

In een samenleving die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, kan iedereen meedoen op zijn eigen manier en zijn eigen tempo. Hierdoor zullen mensen beter in staat om gewoon mee te doen. En dat leidt tot meer zichtbaarheid. En vice versa. Het resulteert in kijken naar wat wel kan, in plaats van naar wat niet kan. 

Daarom is dit platform juist nu nodig, als een van de oplossingen die de gehandicaptenzorg helpt het hoofd te bieden aan alles wat op de sector afkomt, zoals de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, financiële druk en technologische innovaties. Door op een andere manier naar zorg te kijken en te laten zien dat het anders kan.  

Een betekenisvol leven voor iedereen

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heeft dit platform ontwikkeld met input van verschillende organisaties, om bij te dragen aan de Visie 2030: de breed gedragen visie dat Nederland vóór 2030 een samenleving moet zijn waarin iedereen gewoon kan meedoen. En een betekenisvol leven kan leiden, ongeacht beperking. De invulling van wat een betekenisvol leven is, zal per persoon verschillend zijn.

Lees hier meer over de Visie 2030, die de VGN heeft ontwikkeld samen met vele gehandicaptenzorgorganisaties, mensen met een beperking, hun netwerk, (zorg)professionals en verschillende maatschappelijke organisaties. 

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Noortje Smit
E-mail
Telefoonnummer
Noortje Smit

Deze pagina is een onderdeel van