Nieuws

Nieuw: vijf weken aanvullend geboorteverlof voor partners

Na de bevalling van de partner heeft een werknemer recht op één werkweek betaald geboorteverlof. De werknemer neemt het geboorteverlof op binnen 4 weken na de bevalling. Vanaf 1 juli 2020 heeft de werknemer recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof.

Twee broertjes op een bank

Als de partner van de werknemer op 1 juli 2020 of daarna bevalt, kan de werknemer na het geboorteverlof 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof is gedeeltelijk betaald. De werknemer krijgt een uitkering van het UWV tot een maximum van 70% van het dagloon. Er is wel een maximum van 70% van het maximumdagloon.

Meer informatie over het (aanvullend) geboorteverlof vindt u op de website Verlofregelaar.

Bron: Ministerie SZW

Deze pagina is een onderdeel van: