Nieuws

Nieuw: vijf weken aanvullend geboorteverlof voor partners

24 februari 2020

Na de bevalling van de partner heeft een werknemer recht op één werkweek betaald geboorteverlof. De werknemer neemt het geboorteverlof op binnen 4 weken na de bevalling. Vanaf 1 juli 2020 heeft de werknemer recht op vijf weken aanvullend geboorteverlof.

Twee broertjes op een bank

Als de partner van de werknemer op 1 juli 2020 of daarna bevalt, kan de werknemer na het geboorteverlof 5 werkweken aanvullend geboorteverlof opnemen. Het aanvullend geboorteverlof is gedeeltelijk betaald. De werknemer krijgt een uitkering van het UWV tot een maximum van 70% van het dagloon. Er is wel een maximum van 70% van het maximumdagloon.

Meer informatie over het (aanvullend) geboorteverlof vindt u op de website Verlofregelaar.

Bron: Ministerie SZW

CAO-helpdesk

Deze pagina is een onderdeel van: