Nieuws

Nieuwe beleidsregels indicatiestelling Wlz

09 januari 2015

De nieuwe beleidsregels voor indicatiestelling Wlz  2015 zijn gepubliceerd in de Staatscourant.

Toegang op zorgzwaarte

De Wlz is bedoeld voor zorg aan kwetsbare mensen op leeftijd, en mensen met een verstandelijke, lichamelijke en/of zintuiglijke handicap, of een psychische stoornis. Zij hebben blijvend permanent toezicht, of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig. Het CIZ heeft de taak gekregen om de toegang tot deze intensieve zorg te beoordelen.  

Indicatiestelling via taakmandaat vervalt

Vanaf 2005 stelde het CIZ indicaties voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze wet is in 2015 vervangen door de nieuwe Wet langdurige zorg. Op 31 december 2014 eindigde voor zorgaanbieders de mogelijkheid van indicatiestelling voor de AWBZ via taakmandaat. Indicatiebesluiten voorbereiden via Indicatiemelding, HiT of SIP kan niet meer.

Relatiebeheer verandert

De nieuwe CIZ-organisatie kent geen afdeling Relatiebeheer meer. Zorgaanbieders die gebruikmaakten van het taakmandaat, hadden een vaste relatiebeheerder op deze afdeling. Het CIZ biedt professionals in 2015 de mogelijkheid om vragen te stellen via 088 – 789 1700. Via deze informatielijn kunnen ook zorgaanbieders advies krijgen, bijvoorbeeld bij twijfel over het doen van een aanvraag voor zorg uit de Wlz.

Leveringsvormen langdurige zorg

De Wet langdurige zorg kent vier leveringsvormen:

 1. Persoonsgebonden budget (PGB)
  De zorg wordt zelf ingekocht en betaald uit een vastgesteld bedrag
 2. Zorg in Natura Opname in een instelling
  De zorg wordt geleverd in een instelling
 3. Zorg in Natura; Volledig Pakket Thuis (VPT)
  Alle zorg die een cliënt in een instelling zou ontvangen, wordt thuis geleverd.
 4. Zorg in Natura - Modulair Pakket Thuis (MPT)
  In overleg met het zorgkantoor wordt zorg thuis geboden. Zo kan er bijvoorbeeld zorg worden verleend door verschillende zorgaanbieders en ook kan een deel van de zorg via een PGB worden ingekocht.

Meer informatie over het aanvragen van een indicatiebesluit vindt u hier