Nieuws

Nieuwe brochure en factsheet van Pluryn: Tijdig passende hulp voor jongeren

07 september 2015

Alle voorzieningen voor gespecialiseerde zorg aan kinderen en jongeren in een oogopslag. Dat biedt de nieuwe ‘factsheet Jeugd’ van Pluryn. De handige factsheet is deze week samen met de nieuwe brochure ‘Tijdig passende hulp voor jongeren’ verspreid onder verwijzende instanties in heel Nederland.

Pluryn is er voor jongeren die vanwege complexe (gedrags)problemen zijn aangewezen op specialistische behandeling. Het betreft onder meer jongeren voor wie reguliere jeugdhulp niet toereikend is. Bij Pluryn vinden ze specialistische (residentiële) trajectzorg, met een gestructureerde en interdisciplinaire aanpak en een goede begeleiding bij de uitstroom. Specialistische behandellocaties van Pluryn zijn onder andere De Hoenderloo Groep, De Beele, Jan Pieter Heije en Werkenrode Jeugd.

Regionale brochures

Naast de landelijke factsheet en brochure zijn er ook brochures over jeugdzorg en WMO-zorg van Pluryn verschenen voor verwijzers in de regio’s waar de Pluryn-locaties zich bevinden. Ze bevatten specifieke informatie over de zorg in de regio’s Rijk van Nijmegen; Rivierenland; Noord-Limburg en Noordoost-Brabant; Foodvalley, Arnhem en Achterhoek; Midden-IJssel, Oost-Veluwe.

Digitale versies van de nieuwe uitgaven zijn te vinden op www.pluryn.nl, onder ‘Films en folders’. Exemplaren bestellen kan hier ook. Of bij het klantenbureau, tel. 088 – 779 50 00, e-mail klantenbureau@pluryn.nl.