Nieuws

Nieuwe deelnemers gezocht voor de Klankbordgroep iWlz

20 oktober 2015

Het Zorginstituut is al langere tijd organisator en voorzitter van de Klankbordgroep iWlz. In de Klankbordgroep wordt de huidige release van de iWlz besproken en gekeken naar mogelijkheden voor optimalisatie. Om een goede afspiegeling te krijgen van de verschillende ketenpartijen is het Zorginstituut op zoek naar meer zorgaanbieders in de Klankbordgroep.

zorginstituut nederland
  • De afgevaardigden van de zorgorganisatie dienen gedegen kennis van de iWlz te hebben en moet oog hebben voor procesoptimalisatie.
  • Zij hebben vanuit de directie van de organisatie een mandaat om namens hun organisatie op te treden als klankbord voor Zorginstituut Nederland t.b.v. het berichtenverkeer iWlz.
  • Gemiddeld is er eens per maand een overleg bij het Zorginstituut in Diemen, in aanloop naar een grote release kan het zijn dat we meer bijeenkomsten organiseren. 

Deelnemen aan de klankbordgroep betekent dat u invloed heeft op de doorontwikkeling van iWlz-berichten en de processen rond het gegevensverkeer. U bent in een vroeg stadium betrokken bij voorgenomen aanpassingen, u kunt daarvoor input leveren vanuit uw eigen organisatie en kunt uw eigen organisatie in een vroeg stadium voorbereiden op veranderingen. Tegelijkertijd levert u een bijdrage aan het optimaliseren van gegevensverkeer en processen in de brede gehandicaptenzorg. 

Wanneer u geïnteresseerd bent in deelname kunt u dit bekend maken bij Han Huizinga, senior beleidsmedewerker bij de VGN, via hhuizinga@vgn.nl en 06-1319 7186. U kunt bij hem ook terecht voor meer informatie over de klankbordgroep en de samenwerking met het VGN bureau.

Han Huizinga
Wil je meer weten?
Neem contact op met Han Huizinga