Nieuws

Nieuwe observatie- en diagnostiekgroep in Amersfoort

26 november 2012

Trajectum (Jeugd- en Opvoedhulp), Amerpoort (zorg voor kinderen met een beperking) en de Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA) slaan de handen ineen voor kinderen met een hulpvraag. Bij de nieuwe, gezamenlijke observatie- en diagnostiekgroep Domino in Amersfoort worden kinderen van nul tot vier jaar spelenderwijs gevolgd in hun ontwikkeling. Met als doel zo vroeg mogelijk te ontdekken wat er precies aan de hand is.

Wanneer de ontwikkeling van jonge kinderen vragen oproept, is het vaak lastig om vast te stellen wat de oorzaak daarvan is. Het kan dan helpen om een kind wat langer te observeren. Bij Domino vormen de vragen van ouders het uitgangspunt. In de nieuwe peutergroep wordt gewerkt met een programma waarbij individueel spel en groepsactiviteiten worden afgewisseld met observatie- en onderzoeksmomenten. De groep bestaat uit zes kinderen en is twee ochtenden in de week open. De kinderen worden bij Domino maximaal vier maanden lang geobserveerd.

Advies
Tijdens deze periode wordt gebruiktgemaakt van de kennis en ervaring van de medewerkers van de drie organisaties om een zo goed mogelijk advies te kunnen geven. De onderzoeken worden uitgevoerd door een pedagogisch medewerker of gedragsdeskundige. Indien nodig komen een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist of speltherapeut naar de groep. Aan het einde van het traject krijgen ouders advies over zowel de opvoeding als een passende begeleiding, behandeling of schoolkeuze.

Opening
De nieuwe peutergroep is inmiddels al open en is te vinden aan de Klein Klaasjesstraat in Schothorst. De officiƫle opening van Domino vindt plaats op vrijdag 18 januari. Amerpoort, Trajectum en SKA organiseren dan voor verwijzers en relaties een themamiddag over observatie en peuterdagbehandeling.

Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met Domino via 06-4624 1089 of domino@trajectum.nl.