Nieuws

Nieuwe publicatie over risicomanagement van zorgvastgoed

03 oktober 2018

Het Adviescentrum voor Zorghuisvesting (AcvZ) geeft gezien de recente ontwikkelingen in het zorgvastgoed een actueel signaal af tot vermindering van de vastgoedrisico’s in de zorg. Daarbij heeft het AcvZ inspiratie gezocht in het Raamwerk risicomanagement bouwprojecten zorginstellingen van het Waarborgfonds voor de Zorgsector uit 2008.

zorgvastgoed

Het AcvZ heeft een aantal relaties in het zorgvastgoed uitgenodigd om vanuit de praktijk risico’s in kaart te brengen.  Deze bijdragen, waaronder een artikel van het WFZ, zijn verzameld in de brochure “Risicomanagement in het Zorgvastgoed”. Het instrument steunt op de actualiteit en ervaring van marktpartijen die naast de risico’s ook zelf oplossingen formuleren. De analyses en aanbevelingen hebben betrekking op zowel de voorbereiding, de ontwerpfase, de bouw als de ingebruikname. Zo waarschuwt de architect voor het bewaken van het evenwicht tussen uitstraling en gebruikswaarde; de installateur bepleit het eerder nemen van beslissingen over innovatie en techniek; procesbegeleiders presenteren slimme varianten bij procedures over aanbesteden en bouw. Ook over intensiever toezicht door de zorginstellingen zelf en het beter laten aansluiten van onderhoud en bouwproces worden suggesties gepresenteerd. Het belang van een verscherpt risicomanagement is voor zorginstellingen evident. Een misser in het zorgvastgoed is een blijvend probleem. En de marges in de exploitatieresultaten van instellingen zijn te gering om langdurige overschrijdingen in de kapitaallasten te kunnen financieren.

De VGN attendeert de leden op deze brochure en u vindt het document (met toestemming van AcvZ) als bijlage.

Frits Mul
Frits Mul Senior beleidsadviseur

Deze pagina is een onderdeel van: