Nieuwe richtlijn distributie beschermingsmiddelen

De landelijke richtlijn voor de inkoop, (her)verdeling en distributie van hulpmiddelen is aangepast, vanwege het nijpende tekort aan beschermingsmiddelen voor het verzorgen van corona-patiënten.

Mondkapje-corona

Schaarste van PBM

De richtlijn geeft een helder beeld van de taakverdeling en de procedures in de regio, met als doel de beschikbare hulpmiddelen daar in te zetten waar deze het hardst nodig zijn. 

Als zorgorganisaties hulpmiddelen nodig hebben, kunnen zij zich melden bij de regionaal coördinator hulpmiddelen. Dit biedt echter geen garantie dat gehandicaptenzorgorganisaties ook daadwerkelijk bij een besmetting beschermingsmiddelen toegewezen krijgen. De VGN heeft daarom samen met de Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten bij VWS en de Tweede Kamer aangedrongen op het inrichten van een eenduidige landelijke procedure voor langdurige zorg.