Nieuws

Nieuwe subsidiekansen in 2019 vanuit programma Kwaliteit Forensische Zorg

21 september 2019

Het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) doet een Precall voor evaluatie en inventarisatie van behoeften voor zorg aan de LVB-populatie in de forensische zorgverlening. Het project dat voorkomt uit deze call dient in samenspraak met de zorgaanbieders in GGZ en VGN, en met de relevante kenniscentra en wetenschappers op het gebied van de (forensische) LVB tot stand te komen. Deadline is 14 oktober a.s.
 

kwaliteitforensischezorg

Doel Programma Kwaliteit Forensische Zorg

Dit programma richt zich op ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van de forensische zorg. Daarnaast wil het deze verbetering zichtbaar te maken aan de hand van objectieve en eenduidig gedefinieerde indicatoren, en voorwaarden te scheppen voor en de implementatie van de ontwikkelde producten te stimuleren.

Beoogde opbrengst Precall

Deze precall moet een inventarisatie opleveren van de behoeften van forensische zorgaanbieders in GGZ (geestelijke gezondheidszorg) en de VG (gehandicaptenzorg) aan producten (instrumentarium, interventies, deskundigheidsbevordering (wat heb je nodig als medewerker in de VGN-sector), richtlijnen, etc.) op het gebied van diagnostiek, risicotaxatie, begeleiding en bejegening, resocialisatie, nazorg, ketenzorg en anderszins, om de zorg voor de specifieke en relatief omvangrijke doelgroep LVB verder te verbeteren, c.q. te vernieuwen. Het accent moet hierbij liggen op begeleiding in vervolginstellingen, niet zozeer op behandeling. Voor een toelichting op de precall, klik hier. Voor meer informatie over KFZ en over de procedure, zie de website van KFZ.

Marion Kersten
Wil je meer weten?
Neem contact op met Marion Kersten

Deze pagina is een onderdeel van: