Nieuws

Nieuwe versie Kwaliteitskader Jeugd beschikbaar

14 juni 2016

Een nieuwe versie van het Kwaliteitskader Jeugd is nu beschikbaar. Het Kwaliteitskader Jeugd ondersteunt gemeenten, werkgevers, aanbieders en professionals van jeugdhulp en jeugdbescherming bij het toepassen van de norm van de verantwoorde werktoedeling.

In 2015 is voor het eerst gewerkt met het Kwaliteitskader Jeugd. Op basis van de ervaringen die in de praktijk zijn opgedaan, is het eind 2015 geactualiseerd en aangescherpt. Het sluit hierdoor nog beter aan bij wat nodig is om goede en verantwoorde hulp te bieden.

In deze vernieuwde versie van het Kwaliteitskader is meer aandacht voor: 1) het toenemende belang van professionalisering voor de kwaliteit van hulp, waarbij professionalisering meer is dan beroepsregistratie alleen, 2) de belangrijke bijdrage die niet-geregistreerde professionals hebben bij het verlenen van verantwoorde hulp en 3) de inzet van niet-geregistreerde professionals onder verantwoordelijkheid van of in combinatie met geregistreerde professionals. 

Het afwegingskader dat als hulpmiddel is opgenomen in het Kwaliteitskader Jeugd, is ongewijzigd gebleven. Download hier het Kwaliteitkader (2016)

Wilt u in uw organisatie aan de slag met het Kwaliteitskader Jeugd? Maak dan gebruik van de speciale gereedschapskist  Kwaliteitskader Jeugd. In deze kist vindt u: het afwegingskader dat u op A3 formaat kunt printen en een quiz om uw kennis te testen. 

Dianne van der Veen
Wil je meer weten?
Neem contact op met Dianne van der Veen

Deze pagina is een onderdeel van: