Nieuwe webpagina voor zorgaanbieders over informatievoorziening sociaal domein

Op de website Informatievoorziening Sociaal Domein van de VNG is sinds kort een subpagina voor zorgaanbieders aangemaakt. Op deze pagina wordt alle relevante informatie over informatievoorziening in het sociaal domein verzameld. De eveneens nieuwe subpagina Standaarden 2.0 bevat informatie over versie 2.0 van de iWmo en iJw standaarden en de overgang van versie 1.0 naar versie 2.0.

Versie 2.0 van het berichtenverkeer in het sociaal domein voorziet in een aantal belangrijke vorderingen op het gebied van processtandaardisatie, vereenvoudiging van specificaties, uitbreiding van de gegevensset melding en het gebruik van het declaratiebericht als factuur. Een belangrijk document is de slide-deck over de standaarden en implementatie daarvan. In deze slide-deck vindt u informatie over 

  • het upgraden naar versie 2.0
  • conversie van versie 1.0 naar versie 2.0
  • waarom een nieuwe versie?
  • belangrijkste veranderingen in versie 2.0


De slide-deck bevat een aantal links naar andere websites met relevante pagina's over de upgrade van iJw en iWmo berichten.

Voor informatie over berichtstandaarden iWmo, iJW en iZvw kunt u ook rechtstreeks terecht op www.istandaarden.nl.

Wil je meer weten of heb je vragen of opmerkingen?

Neem contact op met Han Huizinga
Telefoonnummer
06-13197186
Han Huizinga

Deze pagina is een onderdeel van