Nieuws

Nieuwe website en vernieuwde huisstijl

05 december 2017

U ziet het goed: de VGN heeft sinds vandaag een nieuwe website en vernieuwde huisstijl. De vernieuwing past bij de brede beweging die in de zorg gaande is, waarbij het perspectief van de cliënt en medewerker steeds meer centraal staat.

Deze vernieuwing is op onze nieuwe website onder andere zichtbaar in de verhalen die we vertellen. Verhalen over wat het betekent om met een beperking te leven en over het werk van medewerkers in de gehandicaptenzorg. Maar ook in de standpunten die we innemen.

Behalve deze visuele en inhoudelijke veranderingen, zijn er ook nog een aantal praktische veranderingen.

Alle informatie openbaar

Op onze nieuwe website hebben we geen apart gedeelte meer waarop leden 'besloten' informatie kunnen vinden. Alle informatie die we plaatsen is openbare informatie. Omdat we vinden dat onze kennis ten goede moet komen aan de zorg. Uw oude inloggegevens mag u dus weggooien, tenzij u:

  • personeelsfunctionaris bent in de gehandicaptenzorg.
  • toegang wilt houden tot een van de community's op de website van VGN.

Personeelsfunctionaris in de gehandicaptenzorg?

Werkt u als P&O'er in de gehandicaptenzorg? Dan is er nog wel informatie die specifiek voor u bedoeld is, namelijk de toelichtingen op CAO-artikelen die de CAO-helpdesk van de VGN voor u schrijft. Meer hierover leest u op www.vgn.nl/caohelpdesk.

Community's

Op de website van de VGN kunt u zich aanmelden voor diverse community's. Om toegang te krijgen tot een community moet u inloggen via www.vgn.nl/mijnvgn. Als u bent ingelogd kunt u zich aanmelden voor diverse community's.

Nieuws voor de sector

Leden van de VGN kunnen voortaan niet meer zelf hun eigen content plaatsen op de website van de VGN. Heeft u interessant nieuws dat relevant is voor de gehandicaptensector? Dan kunt u de redactie tippen via redactie@vgn.nl of twitter.com/VGNbranche.

Scrummen

Onze nieuwe website is al 'scrummend' tot standgekomen. Scrum is een methode, waarbij projecten in kleine stukjes worden opgedeeld. Deze kleine stukjes worden stap voor stap uitgevoerd, waardoor sneller resultaten worden bereikt. Die resultaten zijn niet per se helemaal af, ze kunnen na oplevering nog verder worden verfijnd. Dat gebeurt ook met onze nieuwe website. Nog niet alles is honderd procent goed. De komende tijd zult u daarom vaker verbeteringen zien op de website. De gehandicaptenzorg is in beweging, en daarom blijft de website ook in beweging!

Deze pagina is een onderdeel van: