Nieuws

Nieuwjaarsblog Hans Schirmbeck: zoek verbinding en vermijd het verwijten

02 januari 2015

In een nieuwjaarsblog op Skipr spreekt VGN-directeur Hans Schirmbeck de wens uit dat iedereen in de sector haar of zijn uiterste best zal doen om in 2015 alle veranderingen in goede banen te leiden, ook als het even tegenzit.

“Laten we vooral op zoek gaan naar praktische oplossingen en de lange termijn goed voor ogen houden”, bepleit Schirmbeck. Verder spreekt hij zijn sympathie uit voor de nieuwsjaarscampagne 'Bedank de medewerkers’, die VGN in samenwerking met Philadelphia startte. “De complimenten gaan terecht uit naar de zorgprofessional. Ik hoop dat de campagne motiverend werkt. De gehandicaptenzorg is immers een hartstikke leuke sector om in te werken en dat moet vooral zo blijven.”

Daarom doet Schirmbeck in zijn blog meteen een oproep aan alle stakeholders in de sector: “Zoek verbinding en vermijd het verwijten. Laten we elkaar opzoeken en samen oplossingen bedenken. Ik zal daar zelf ook aan bijdragen. En laten we in die samenwerking alle opties openhouden. Als blijkt dat er minder bezuinigd moet worden omdat anders de kwaliteit van de zorg daalt onder een niveau dat we met z’n allen niet willen, dan moeten we daarover met elkaar in gesprek. Transformeren is niet blind uitvoering geven aan eerder gemaakte afspraken , transformeren is ook oog hebben voor de realiteit.”

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven