Nieuws

Nieuwsbrief leernetwerk LVB en verslaving - september 2012

18 september 2012

In steeds meer (L)VB-organisaties speelt verslaving aan alcohol of drugs een groeiende rol. Het is vaak moeilijk om cliënten op dit vlak te beïnvloeden en het gebruik binnen veilige kaders te houden of hen te stimuleren om te minderen. Vaak staan de begeleiders dan ook met hun handen in het haar en werken ze met al hun kracht aan een leefbare situatie. In het project LVB en verslaving biedt het Trimbos Insitituut ondersteuning aan organisaties om te helpen bij het ontwikkelen van een betere aanpak specifiek voor deze doelgroep.

In de bijlage van dit artikel vindt u de 3e nieuwsbrief van het project LVB en verslaving. In deze editie leest u meer over de wijze waarop bij Mainline en Novadic-Kentron mensen met LVB worden opgevangen en behandeld en de manier waarop Dichterbij (regio Oss e.o. ) hun verbetertraject aanpakt. Ook vindt u in deze editie meer informatie over de motivatietraining: Bekijk ‘t nuchter en een uitgebreide agenda met alle data van de bijeenkomsten van het leernetwerk, maar ook meer informatie over het symposium rond de 'leefstijltraining PLUS' en een symposium over seksualiteit en middelengebruik bij mensen met LVB. Veel leesplezier!

Wilt u deze nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar Renée Eek, reek@trimbos.nl

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt