Nieuws

Nieuwsbrief leernetwerk LVB en verslaving - december 2012

10 december 2012

In steeds meer (L)VB-organisaties speelt verslaving aan alcohol of drugs een groeiende rol. Het is vaak moeilijk om cliënten op dit vlak te beïnvloeden en het gebruik binnen veilige kaders te houden of hen te stimuleren om te minderen. In het leernetwerk LVB en verslaving biedt het Trimbos Insitituut ondersteuning aan organisaties om te helpen bij het ontwikkelen van een betere aanpak specifiek voor deze doelgroep.

In de vijfde nieuwsbrief van het project LVB en verslaving vertellen 's Heerenloo en Iris Zorg over hun verbetertraject. Komt expert Maria Trentelman (Trajectum) aan het woord. En de online Steffie module Bekijk het nuchter! komt aan bod. U vindt de vijfde nieuwsbrief als bijlage bij dit artikel

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: