Nieuws

Nieuwsbrief leernetwerk LVB en verslaving - oktober 2012

15 oktober 2012

In steeds meer (L)VB-organisaties speelt verslaving aan alcohol of drugs een groeiende rol. Het is vaak moeilijk om cliënten op dit vlak te beïnvloeden en het gebruik binnen veilige kaders te houden of hen te stimuleren om te minderen. In het project LVB en verslaving biedt het Trimbos Insitituut ondersteuning aan organisaties om te helpen bij het ontwikkelen van een betere aanpak specifiek voor deze doelgroep.

In de vierde nieuwsbrief van het project LVB en verslaving laten experts hun licht schijnen over multimedia-verslaving, vertelt MEE Zuid-Holland Noord over hun verbetertraject en is er aandacht voor het screeningsinstrument SumidQ. Verder komt Brijder Verslavingszorg aan het woord over hun aanpak én hun online toepassing van de Leefstijl PLUS training. Ook de nieuwe, online Steffie module Bekijk het nuchter!komt aan bod.

In de agenda van de nieuwsbrief is een foutje geslopen. Bij 24 januari 2013 staat de training  motiverende gespreksvoering. Dat moet zijn Sumid-Q. Aanmelden voor deze training is helaas niet meer mogelijk. 

Wilt u deze nieuwsbrief rechtstreeks ontvangen? U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar Renée Eek, reek@trimbos.nl

Maartje
Wil je meer weten?
Neem contact op met Maartje van der Rijt

Deze pagina is een onderdeel van: