NMa herziet richtsnoeren voor de zorgsector

De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft op 12 december 2007 een geactualiseerde versie van de Richtsnoeren voor de zorgsector gepubliceerd (bijlagen). De NMa houdt toezicht op de zorgsector. 1. Toezicht achteraf als het gaat om concurrentiecontrole (denkt u hierbij aan marktverdelingsafspraken). Welke afspraken zijn toegestaan en welke niet en 2. De Nma houdt toezicht vooraf als het gaat om concentraties (melden van fusies en beoordelen van vergunningen). In de geactualiseerde richtsnoeren treft u informatie aan over hoe de NMa haar beide toezichthoudende rollen vervult en de praktijkervaringen.

Deze pagina is een onderdeel van