Nieuws

NPG wordt steeds krachtiger door regionale bijeenkomsten

11 november 2014

Er is bij verschillende stakeholders in de sector veel draagvlak voor het Nationaal Programma Gehandicapten in oprichting (NPG io). Die conclusie kan al worden getrokken na twee van de in totaal zes regionale bijeenkomsten ter voorbereiding op het dit beoogde programma. Genodigden die ook graag nog een steentje willen bijdragen aan het definitieve programma, kunnen terecht op drie van de vier bijeenkomsten die nog volgen.

Tijdens de eerste twee bijeenkomsten is al volop meegedacht over de Bouwstenen Gezondheid, Gedrag en Participatie, die door hoogleraren en VGN zijn opgesteld. Dat wil zeggen: er werden concrete onderdelen toegevoegd die het programma verder versterken en er werd actief nagedacht over de samenwerking die nodig is om die aanvullingen te realiseren.

Het programma van elke bijeenkomst is gelijk en staat onder leiding van dagvoorzitter Gijs Wanders en kwartiermaker Pieter de Kroon. De organisatie is in handen van het Kennisplein Gehandicaptensector. De eerste helft van het programma staat in het teken van informatieoverdracht en bespreking van al bestaande samenwerkingsverbanden. Vertegenwoordigers van VGN, ZonMW, de initiatiefnemers van de bijeenkomsten, lichten daarbij toe waarom het programma er juist nu moet komen en wat hun rol in de realisatie van het definitieve programma zal zijn. Na de pauze komen alle deelnemers -ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders, kennisinstituten, hogescholen en gemeenten - zelf aan het woord aan gesprekstafels, waar zij aan de hand van concrete richtvragen kunnen aangeven hoe het programma kan worden, welke prioriteiten daarbij moeten worden gesteld en… wat ze zelf kunnen en willen bijdragen.

 

 

Foto van Johan van Ruijven
Wil je meer weten?
Neem contact op met Johan van Ruijven